TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Tụng kinh

Một nông dân nhờ một vị sư Thiên Thai tụng kinh cho vợ đã qua đời. Sau khi tụng xong, người nông dân hỏi: “Thầy nghĩ là vợ tôi có được phúc đức nhờ tụng kinh không?”

“Không những chỉ là vợ anh, mà tất cả sinh linh đều hưởng lợi nhờ tụng kinh,” sư trả lời.

“Nếu thầy nói tất cả mọi sinh linh đều có lợi,” người nông dân nói, “vợ tôi rất yếu và những người khác sẽ ăn hiếp cô ấy, lấy đi phước đức của cô ấy. Vậy thầy làm ơn tụng kinh chỉ cho cô ấy thôi.”

Vị sư giải thích là người Phật tử muốn dâng cúng và cầu phước đức đến mọi sinh linh.

“Đó là lời dạy rất hay,” người nông dân kết thúc, “nhưng làm ơn cho một ngọai lệ. Tôi có anh chàng láng giềng thô lổ và dữ dằn với tôi. Làm ơn dẹp hắn ra ngoài mọi sinh linh khác.”

 

Bình:

• Tụng kinh cầu nguyện và ích kỷ không đi chung với nhau được. Tụng kinh cầu nguyện mà ích kỷ trong lòng thì chẳng được phước đức gì mà còn thêm tội.

Vô ngã là giải thoái, là Phật. Tập trung vào ngã, nhất là khi tụng kinh cầu nguyện, là tội.

Khi tụng kinh cầu nguyện, hãy để trái tim của mình tĩnh lặng và đầy tình yêu đối với tất cả mọi người, mọi sinh linh.

• Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.
Trái tim của ta không chỉ ảnh hưởng đến mình ta.

Khi tụng kinh với trái tim tham sân si, ta tạo năng lượng tiêu cực đến vô lượng thế giới.

Khi tụng kinh với trái tim rộng rãi yêu thương, ta tạo năng lượng tích cực đến vô lượng thế giới.

 

Reciting Sutras

A farmer requested a Tendai priest to recite sutras for his wife, who had died. After the recitation was over the farmer asked: “Do you think my wife will gain merit from this?”

“Not only your wife, but all sentient beings will benefit from the recitation of sutras,” answered the priest.

“If you say all sentient beings will benefit,” said the farmer, “my wife may be very weak and others will take advantage of her, getting the benefit she should have. So please recite sutras just for her.”

The priest explained that it was the desire of a Buddhist to offer blessings and wish merit for every living being.

“That is a fine teaching,” concluded the farmer, “but please make one exception. I have a neighbor who is rough and mean to me. Just exclude him from all those sentient beings.”

 

Annotation:

• Reciting sutras and praying don’t go along well with selfishness. Reciting sutras and praying with selfishness in our heart would bring us no blessing but only sins.

Non-self is enlightenment, Buddha. Focusing on the self, especially when reciting sutras and praying, is a sin.

When reciting sutras or praying, keep your heart quiet and full of love for all people, all sentient beings.

• A click of the finger nail may vibrate through indefinite universes.

Our heart influences not only ourselves.

When reciting sutras with a heart full of greed, anger and ignorance, we produce negative energy through indefinite universes.

When reciting sutras with a generous and loving heart, we produce positive energy through indefinite universes.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

# 24
Next story #25: Three more days – Ba ngày nữa

Advertisements

Tháng Một 16, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: