TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Không nước, không trăng

Khi ni cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko của chùa Engaku, cô không gặt được thành quả gì từ thiền định trong một thời gian dài.

Cuối cùng, trong một đêm trăng, ni cô đang xách nước trong một cái gàu cũ bọc tre. Tre bị găy và đáy gàu rớt ra, và ngay lúc đó tâm trí của Chiyono được giải phóng.

Để k‎ỷ niệm, ni cô làm một bài thơ:

Bằng cách này cách kia tôi cố giữ cái gàu cũ
Từ lúc thanh tre đã yếu và gần gãy
Cho đến khi đáy gàu rơi ra.
Không còn nước trong gàu!
Không còn trăng trong nước!

 

Bình:


Chùa Engaku (円覚寺) là một chùa thiền tông Lâm Tế và một trong những chùa thiền tông quan trọng nhất ở Nhật. Chùa do một vị sư Trung quốc xây dưới thời tể tướng Nhật Hōjō Tokimune sau khi ông đẩy lui được quân xâm lăng Mông Cổ – Triều Tiên từ 1274 đến 1281. Hōjō Tokimune cũng là một vị thầy về Thiền, vì vậy chùa Engaku rất nổi tiếng về Thiền.

• “Tâm trí của Chiyono được giải phóng.” Đây là điều mà các sách vở của ta gọi là “hốt nhiên đại ngộ”. Chữ “giải phóng” hàm ý tâm trí của Chiyono đã bị tù túng trước đây.

Tù túng vì điều gì?

Vì đi tìm giác ngộ.

Trăng là biểu tượng của giác ngộ. Đi tìm giác ngộ thì khác gì tìm trăng trong nước. Chỉ là ảo ảnh!

Giác ngộ không thể tìm.

Khi không còn tìm nữa—không gàu, không nước, không trăng–không tìm, tâm trống rỗng và tĩnh lặng, thì giác ngộ đến.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

No Water, No Moon

When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.

At last one moonlit night she was carrying water in an old pail bound with bamboo. The bamboo broke and the bottom fell out of the pail, and at that moment Chiyono was set free!

In commemoration, she wrote a poem:

In this way and that I tried to save the old pail
Since the bamboo strip was weakening and about to break
Until at last the bottom fell out.
No more water in the pail!
No more moon in the water!

 

Annotation:

• Engaku was and still is the most important Zen temple in Japan, of the Zenrai tradition. The temple was built by a Chinese Zen master in the time of regent Hōjō Tokimune, after the regent had repelled a joint Mongolian-Korean invasion in the period 1274 to 1281. Hōjō Tokimune himself was also a Zen master, and that made Engaku even more famous.

• “Chiyono was set free.” This is another way to say “Chiyono was suddenly enlightened.” “Set free” implies Chiyono’s mind had been imprisoned.

Imprisoned by what?

By searching for enlightenment.

The moon is the symbol of enlightenment. Searching for enlightenment is like searching for the moon in the water. Only illusion!

Enlightenment cannot be searched.

When the search is stopped—no pail, no water, no moon–no search, the heart/mind is empty and quiet, then enlightenment comes.

(Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

#29
Next story #30: Danh thiếp – Calling card

Advertisements

Tháng Hai 1, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: