TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Thiền từng phút

Thiền sinh học với thầy tối thiểu là hai năm trước khi được cho dạy người khác. Tenno vừa xong chương trình tập sự và mới thành thầy dạy. Tenno đến thăm Nan-in. Trời mưa nên Tenno mang guốc gỗ và dù. Sau khi chào hỏi, Nan-in nói: “Chắc thầy để guốc và dù ở trong căn phòng đằng trước. Tôi muốn biết thầy để dù ở phía bên phải hay bên trái đôi guốc.”

Tenno, lúng túng, không có câu trả lời. Chàng nhận ra là chàng đã không thể hành thiền trong từng phút. Tenno trở thành học trò của Nan-in, và học thêm sáu năm nữa để đạt được Thiền từng phút.

 

Bình:

• Thiền không phải chỉ là ngồi hít thở vài lần mỗi ngày. Thiền là sống 24 giờ một ngày với tâm tĩnh lặng.

• Để có được tâm tĩnh lặng, người ta tập tập trung tâm trí vào một điểm mọi lúc trong ngày. Cách đó là “Thiền từng phút”.

• Thiền từng phút có thể được thực tập như sau:

  1. Chỉ làm một lúc một việc.

  2. Chú tâm hoàn toàn vào việc đang làm.

  3. Nếu tâm trí của bạn lang thang qua việc khác, kéo nó lại.

  4. Khi tâm trí của bạn cứ lang thang đến một vấn đề hoài hoài, ngừng một tí và để ‎ý
  đến vấn đề “quấy phá” đó: Có thể là nó đang cố gắng nói điều gì đó với bạn.

  5. Ngoài ra thì luôn tập trung vào một việc mình đang làm.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

Every-Minute Zen

Zen students are with their masters at least two years before they presume to teach others. Nan-in was visited by Tenno, who, having passed his apprenticeship, had become a teacher. The day happened to be rainy, so Tenno wore wooden clogs and carried an umbrella. After greeting him Nan-in remarked: “I suppose you left your wooden clogs in the vestibule. I want to know if your umbrella is on the right or left side of the clogs.”

Tenno, confused, had no instant answer. He realized that he was unable to carry his Zen every minute. He became Nan-in’s pupil, and he studied six more years to accomplish his every-minute Zen.

 

Annotation:

• Zen doesn’t mean sitting and breathing several times a day. Zen is living 24 hours a day with a quiet mind.

• To gain a constantly quiet mind, we concentrate our mind on only one thing at any time in the day. That practice is called “Every-minute Zen”.

• Every-minute Zen can be practice as follows:

  1. Do only one thing at a time.

  2. Concentrate wholly on that thing.

  3. If your mind wanders away from that thing, pull the mind back.

  4. When you mind keeps being bothered by another point, stop and pay attention to that bothering point: Maybe it is trying to tell you something.

  5. Otherwise, keep concentrating on the one thing you are doing.

(Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

# 35
Next story #36: Mưa hoa – Flower shower

Tháng Hai 6, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: