TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Vuốt Rồng trừ giặc

Đình Phú Sa, Cửa Thần Phù, Ninh Bình, thờ Triệu Quang Phục


(Tương tự truyện Rùa vàng, tại huyện Đông Yên có đầm Nhất Trạch, Triệu Quang Phục mất có miếu Triệu Việt Vương ở xã Độc Bộ, huyện Đại Yên)

Theo truyện đời Ngô trong sách Sử Ký thì Vua họ Lý, tên Phật Tử, là tướng có cùng họ với vua Lý Nam Đế ở huyện Thái Bình (1), có kỳ tài, nhưng về đường làm quan thì không được hanh thông.

Có người tên là Tinh Thiều, giỏi về văn chương. Quan bộ Lại của nhà Lương là Sái Tôn cho Thiều làm Quảng Dương Môn lang. Thiều lấy làm nhục, bỏ về làng, theo Bí (1) mưu dấy việc binh. Gặp lúc Thứ sử Tiêu Tư hà khắc tàn bạo, Bí cùng với các nhân sĩ hào kiệt khởi nghĩa, nổi lên đánh đuổi Tiêu Tư. Lại có quân Lâm Ấp vào cướp phá Nhật Nam, Bí cho tướng là Phạm Tu đánh tan ở Cửu Đức. Xong lên ngôi làm vua, xưng là Nam Việt Đế, lấy niên hiệu là Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Làm vua được 8 năm thì mất.

Lúc đó, Việt Vương Triệu Quang Phục, người huyện Diên Châu, là tướng cũ của Tiền Lý Nam Đế. Ở Chu Diên có một đầm lầy, chu vi rộng lớn không biết bao nhiêu mà kể. Sau khi Bí mất, Vương cầm 30 ngàn quân, đóng giữ ở trong đầm này (tục gọi là đầm Nhất Dạ (đầm Một Đêm)). Được một năm, Vương cúng quảy, cầu đảo thì được một thần nhân trao cho Vương một cái vuốt rồng, bảo cài lên mũ chiến, đánh tới đâu, giặc sẽ tan tới đó, giết được tướng nhà Lương là Dương Sàn, quân Lương tan tác chạy về nước. Quang Phục chiếm thành Long Biên, tự xưng là Việt Nam Quốc Vương, chia đất ra làm đôi. Nam Đế (2) giữ thành Ô Diên.

Con trai của Nam Đế là Nhã Lang cầu hôn và cưới được Cảo Nương là con gái của Triệu Việt Vương. Nhã Lang thường nói với Cảo Nương rằng: “”Hai cha chúng ta xưa là thù địch, nay thành sui gia, thật là tốt đẹp”. Nhã Lang lại hỏi: “Cha nàng có phép gì mà đánh lui được quân sĩ của cha tôi?”. Cảo Nương không hiểu âm mưu của Nhã Lang, ngầm lấy mũ chiến và vuốt Rồng cho chồng xem. Nhã Lang bí mật thay vuốt khác, rồi nói với Cảo Nương rằng: “Tôi nay đem về quy thuận cha nàng nhiều nơi. Lỡ sau này, có chuyện binh đao xảy ra, cha nàng không thắng nổi bỏ chạy, thì nàng hãy mặc chiếc áo lông ngỗng này, rắc lông xuống đường, thì ta sẽ biết mà tìm gặp”. Nam Đế cất quân đánh Triệu Vương, Vương đốc quân, đội mũ đứng chờ, nhưng không cự nổi. TriệuVương biết đã đến thế cùng, liền đem Cảo Nương chạy về phương Nam. Binh lính của Nam Đế đuổi theo rất gấp, Vương bèn than lớn rằng: “Thần vuốt Rồng ở đâu, sao không đến giúp ta”. Bỗng thấy thần vuốt Rồng hiện lên bảo rằng: “Kẻ rắc lông ngỗng làm dấu dẫn đường, chính là giặc đấy”. Vương liền lấy kiếm chém chết Cảo Nương, xác nàng để trôi giạt trên sông!. Vương cưỡi ngựa chạy thẳng đến cửa biển Đại Nha, thấy rồng vàng ngăn nước biển ra làm hai, làm đường cho Vương đi xuống biển. Nam Đế đuổi tới, không biết hai cha con Vương đi đâu, bèn đem quân trở về.

Triệu Vương ở ngôi được 23 năm. Dân chúng sau thấy linh dị, liền cho dựng đền thờ ở cửa biển Đại Nha. Lý Nam Đế trở lại Loa thành và thành Bắc Ninh, phong cho con trai của người anh làm Thái Bình Hầu, đóng giữ thành Long Biên; phong cho đại tướng quân Lý Tấn Trang làm An Ninh Hầu, cho giữ thành Ô Diên. Lý Nam Đế ở ngôi được 32 năm. Uy danh chấn động đến phương Bắc, sau bị tướng nhà Tuỳ là Lưu Phương diệt. Người đời sau lập đền, thờ Nam Đế ở cửa biển Tiểu Nha, nói là để đối với đền thờ Triệu Việt Vương ở cửa biển Đại Nha.

Chú thích:

1) Sử ta gọi thời này là nhà Tiền Lý, Tiền Lý Nam Đế, vua họ Lý tên Bí, có người đọc là Bôn (李賁).

2) Nam Đế: Tức Lý Nam Đế, là Lý Phật Tử, tướng cũ và cùng họ với Tiền Lý Nam Đế Lý Bí.

(Nguyễn Hữu Vịnh dịch)

Bình:

• Theo truyền thuyết, Đầm Dạ Trạch nơi Triệu Quang Phục làm căn cứ kháng chiến chống quân Lương (Trung quốc), cũng chính là Đầm Nhất Dạ do Tiên Dung và Chữ Đồng Tử làm ra.

• Truyện của Nhã Lang và Cảo Nương rõ là “đạo văn” của truyện Trọng Thủy Mỵ Châu đến từng chi tiết nhỏ–công chúa giữ bí mật quốc gia, phò mã là gián điệp của bên kia, công chúa dùng áo lông ngỗng đưa đường, thần cho vua biết công chúa chính là kẻ thù, vua cha giết công chúa…

• Các tướng dùng binh đánh nhau, và dùng kế để hại nhau—Triệu Quang Phục tin Lý‎ Phật Tử đến mức kết thông gia và cho Nhã Lang ở rễ. Đương nhiên con rễ trong nhà thì sẽ biết hết bí mật phòng thủ và chiến lược quân sự. Nếu con rễ mà phản thì chỉ có đường chết, đây là nuôi ong tay áo, ngủ chung với kẻ thù. Làm tướng thì phải biết chuyện này.

Sao lại cứ nhằm các cô con gái vô tội vạ mà đổ tội cho cái dại của mình? Văn hóa này rất phi l‎ý và áp bức.

(Trần Đình Hoành bình)

Tháng Bảy 26, 2010 - Posted by | Lĩnh Nam Chích Quái, Văn Hóa | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: