TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Người và Phật

Trên một bức tường có các chữ

“Một cách vô điều kiện,

Không so bì

Không ganh đua

Không ghét

Không giận

Không hận

Không phán xét

Không kết án

Không ham của cải

Không sợ thiệt thòi

Chỉ

Yêu thương và cảm thông

Hợp tác và giúp đỡ”

Tiếp tục đọc

Tháng Chín 8, 2010 Posted by | Buddhism, Inspiration | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhạc tụng Bát Nhã Tâm Kinh (tiếng Sankrist, Quan Thoại, Tây Tạng, Nhật, Việt, tiếng Anh, tiếng Đài Loan)

Tiếng Sankrist

Prajna-paramita Hrdaya Sutram

Namah sarvajnaaya

Aaryaavalokiteshvara-bodhisattvo gambhiiraayaam prajnaapaaramitaayaam caryaam caramaano vyavalokayati sma: panca skandhaah; taamshca svabhaava-shuunyaan pashyati sma.

Iha Shaariputra ruupam shuunyataa shuunyataiva ruupam, ruupaan na prithak shuunyataa, shuunyataayaa na prithag ruupam, yad ruupam saa shuunyataa, yaa shuunyataa tad ruupam.
Evem eva vedanaa-samjnaa-samskaara-vijnaanaani.

Tiếp tục đọc

Tháng Chín 8, 2010 Posted by | Buddhism, Video PPS | , , , , | 8 phản hồi

Tâm là chủ

Chào các bạn

Các bạn có lẽ đã nghe đến “tâm là chủ” nhiều lần rồi. “Tâm” viết đúng nhất là “tâm trí” tức là quả tim và đầu óc. Tim và óc luôn đi đôi với nhau và ra lệnh cho các cơ phận của ta làm việc.

Người tây phương trước kia luôn tách rời l‎ý trí và tình cảm, xem như hai điều này biệt lập nhau. Nhưng kể từ khi Daniel Goleman viết quyển Emotional Intelligence năm 1995, thì tình cảm được xem như là một phần quan trọng trong “thông minh” của con người, và l‎ý trí và tình cảm bắt đầu đi chung một tí ở trời Tây, nhưng vẫn không chặt chẽ và sâu sắc như chữ “tâm” ở trời Đông.

Tiếp tục đọc

Tháng Chín 8, 2010 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa | , , | %(count) bình luận