TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Không dính mắc

Chào các bạn,

Không dính mắc là khái niệm quan trọng nhất để chúng ta có thể sống tích cực với mọi nguời mọi điều, mà không bị đau khổ bởi xích xiềng dính mắc.

Nếu tôi yêu nàng, nhưng không bị dính mắc với tình yêu, thì khi nàng lên thuyền sang ngang với nguời khác, tôi không quá đau khổ.

Nếu tôi thích làm tiền, nhưng không dính mắc với tiền, thì khi kinh tế làm tôi khánh tận, tôi không luyến tiếc.

Tiếp tục đọc

Tháng Tám 26, 2011 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 5 phản hồi