TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Nhạn ảnh

??????????????????????????????????????????????????????

 
Chào các bạn,

Hồi nãy, lúc trời xẩm tối, có một đàn ngỗng trời bay qua nhà mình, kêu la rộn ràng, có lẽ là bảo nhau về nơi ngủ, làm mình nhớ đến bài thơ Thiền “Nhạn Ảnh” của Thiền sư Hương Hải (1625-1715). Ngỗng trời là “nhạn” trong thi ca Việt Hán.

Nhạn ảnh

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm

Dịch nghĩa: Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Mười 9, 2014 Posted by | Buddhism, Thiền, Thiền thi, Văn Hóa, Zen | , , , , | 4 phản hồi