TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

The Unfettered Mind – Tâm Không Bị Trói Buộc

zen-beliefs
 
Chào các bạn,

The Unfettered Mind (Tâm Không Bị Trói Buộc) là tên của cuốn sách của thiền sư Takuan Soho, có trong danh sách eBooks trên ĐCN.

Các bạn có biết tâm của chúng ta bị trói buộc vào hàng triệu thứ không?

1. Trước hết là cái tôi (còn gọi là ngã), trói buộc vào cái tôi thì gọi là chấp ngã – tôi đẹp trai; tôi học giỏi; tôi thông minh; tôi là ông này bà kia; ai khen thì thích ai chê thì giận; thương người nào thì thân, ghét người nào thì lờ; phải ứng xử thế này với tôi; đừng chạm vào tài sản của tôi; sai với tôi thì tôi sẽ ghi tâm khắc cốt cả đời để theo đó mà ứng xử… Chấp vào cái tôi có lẽ có cả nghìn điều nếu ta tiếp tục viết hết. Tiếp tục đọc

Tháng Một 20, 2015 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Không chấp ngã, không chấp nhân

Zen_Ocean
 
Chào các bạn,

Kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, tức là “Không trụ nơi nào thì sanh tâm [Bồ Đề]”. Đây là lời kinh rất nổi tiếng, vì Lục tổ Huệ Năng khi nghe câu này liền giác ngộ.

Vô trụ là vô chấp đó các bạn. Không dính mắc vào đâu, không vướng vào đâu, không bám vào đâu, không kẹt vào đâu. Non-attchment, non-grasping, non-clinging.

Vô chấp, vô trụ, vô tâm, vô niệm. Tiếp tục đọc

Tháng Một 20, 2015 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

???????????????????????????????????????
 
Chào các bạn,

Hôm nay mình nói về câu “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”, câu quan trọng nhất của Bát Nhã Tâm Kinh, bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa.

Đối với những người thích nói, thích biện luận, đây là câu kinh được dùng nhiều nhất để nói lảm nhảm. Nhưng đối với những người cố gắng sống tử tế, thì đây là chân lý sống, dù bạn thuộc tôn giáo nào, hay trường phái tâm linh nào, hoặc là không tôn giáo nào, kể cả vô thần. Tiếp tục đọc

Tháng Một 20, 2015 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | %(count) bình luận

Tùy duyên

Zen water
 
Chào các bạn,

Đây là bài thơ của Trần Nhân Tông, kết thúc tập “Cư Trần Lạc Đạo Phú”:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

Nghĩa là: Tiếp tục đọc

Tháng Một 20, 2015 Posted by | Buddhism, Thiền, Thiền thi, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vô tâm

enso
 
Chào các bạn,

Mấy hôm nay dịch hội 10 của Cư Trần Lạc Đạo Phú của Trần Nhân Tông, có từ “vô tâm” cần giải thích. Mình có giải thích trong đó rồi, nhưng có vài điều giúp cho dễ hiểu hơn thì liên hệ đến vũ đạo và kiếm đạo, thấy nói trong đó không tiện, mình ra đây nói thêm với các bạn.

“Vô tâm” (Mushin) còn gọi là “vô niệm” (Munen), tiếng Anh thường nói là “No mind”, là tâm không phân biệt, không dính mắc vào đâu, chỉ nhìn mọi sự “như nó là”, không bình phẩm, không biện luận, không chạy theo cảm xúc mừng vui giận sợ…, không dính vào chỗ này chỗ kia… Tiếp tục đọc

Tháng Một 20, 2015 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?