TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Bồ Đề Đạt Ma với Lương Vũ Đế và Huệ Khả

bo-de-dat-ma

Chào các bạn,

Hôm qua mình không giải thích nhiều về các đối thoại giữa Bồ Đề Đạt Ma với Lương Vũ Đế và Huệ Khả vì không muốn mọi người đánh mất trọng tâm của bài viết là “chữ Thời”. Nhưng hôm nay mình giải thích chi tiết hai mẫu đối thoại đó cho các bạn.

Bồ Đề Đạt Ma và Lương Vũ Đế:

    Nhà vua hỏi nhà sư Ấn Độ: “Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?”
    Đạt Ma đáp: “Không có công đức.”
    – “Tại sao không công đức.”
    – “Bởi vì những việc vua làm là nhân ‘hữu lậu’, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.”

Tiếp tục đọc

Tháng Ba 15, 2015 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , | 3 phản hồi