TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Tâm Bình Đẳng

equanimity

 
Chào các bạn,

Chúng ta nghe nói nhiều về tâm bình đẳng (Upekkha) trong văn hóa Phật giáo. Đây là một khái niệm rất sâu sắc trong tư duy, và là nền tảng cho một trái tim rộng mở và từ tâm.

Tâm bình đẳng là trái tim thấy mọi sự ngang nhau, mọi người ngang nhau, dù là vẫn có thể khác nhau. Tâm bình đẳng có thể thấy thiện, ác, người làm đúng, người làm sai, nhưng vẫn yêu thương tất cả mọi người như nhau vì thấy được mọi người ngang nhau – ai cũng đang ngụp lặn trong bể khổ tham sân si của cõi ta bà.

Tức là dù có thấy thiện và ác khác nhau, những khác nhau đó không làm cho tâm bị chướng ngại, không bị dính vào thiện để chống ác, và vẫn nhìn mọi người bình đẳng trong bể khổ để giúp mọi người cùng thoát bể khổ. Đây là điều mà Thiền tông Lục tổ Huệ Năng gọi là “niệm niệm vô ngại” – tư tưởng nhiều nhưng không bị tư tưởng nào làm chướng ngại. “Nếu thấy điều dữ điều lành của người, tất cả đều chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng chấp chẳng nhiễm, tâm như hư không… tâm thể vô ngại tức là BÁT NHÃ.” (Pháp Bảo Đàn Kinh, Phẩm Bát Nhã).

“Niệm niệm vô ngại” cũng là điều mà Huệ Năng gọi là “Vô niệm” – “Nếu thấy tất cả pháp [mà] tâm không nhiễm trước [thì] gọi là VÔ NIỆM, dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi … đi lại tự do, ứng dụng vô ngại…, tự tại giải thoát, gọi là hạnh VÔ NIỆM”.

Có nghĩa là thấy được mọi niệm, nhưng không bị dính mắc vào đâu – người ác mình cũng độ để giải thoát, người thiện mình cũng độ để giải thoát, mỗi người độ một cách khác nhau – đi lại tự do, ứng dụng vô ngại – thì đó là “Vô niệm”.

Tâm bình đẳng, tâm vô niệm, như vậy là tâm tự do hoàn toàn, thấy được mọi sự, nhưng không bị dính mắc vào sự nào, luôn yêu mọi người và cứu độ mỗi người một cách khác nhau.

Các bạn, đó là tâm Phật, tâm Bồ tát.

Nhưng đó cũng là tâm Cha, tâm Mẹ. Cha mẹ thấy các con khác nhau, nhưng yêu thương các con ngang nhau, và dạy các con mỗi đứa một cách khác nhau.

Đó cũng là tâm Thầy, tâm Cô – yêu mọi trò ngang nhau, dù dạy mỗi trò một cách khác nhau.

Đó cũng là tâm Lãnh Đạo – yêu các thành viên ngang nhau, nhưng hỗ trợ mỗi thành viên một cách khác nhau.

Quan trọng nhất, đó là tâm Dân Chủ — thấy mỗi người có tư duy và ý muốn khác nhau, nhưng tôn trọng ngang nhau, và tìm cách hòa hợp những điều khác nhau đó để có được tổng hợp cao hơn.

Các bạn, đó là tâm bình đẳng của Phật gia.

Chúc các bạn luôn bình đẳng.

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Ba 24, 2016 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: