TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Vòng tròn Zen

zen-enso

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã thường thấy vòng tròn Zen trong Thiền tông Nhật Bản. Người Nhật gọi là enso, có nghĩa là vòng tròn. Đây là một biểu tượng thường xuyên nhất của Thiền tông Nhật Bản. Nó có nghĩa là gì?

Nó là vòng tròn. Vòng tròn có nghĩa là gì trong Thiền hay trong văn hóa Phật giáo? Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Sáu 24, 2016 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?