TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Trụ và Vô trụ

let-go
 
Chào các bạn,

Hôm nay mình muốn nói với các bạn về “vô trụ” – ưng vô sở trụ nhi tâm kỳ sanh – không trụ vào đâu cả thì sinh tâm Bồ Đề. Nhưng thay vì nói vô trụ, mình sẽ nói nhiều đến “trụ” để các bạn hiểu “vô trụ” là gì.

Các bạn có biết ở đời chúng ta trụ vào cả trăm cả nghìn thứ không? Chẳng phải là chỉ một hai thứ mà cả trăm cả nghìn thứ. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Mười Hai 18, 2016 Posted by | Buddhism | Bạn nghĩ gì về bài viết này?