TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Bình đẳng

 
Chào các bạn,

Nhà Phật có từ “xả”, tiếng Phạn là upekkha, tiếng anh là equanimity. Từ “xả” thường được chúng ta hiểu như xả bỏ, không chấp trước, cũng như “vô chấp”. Nhưng thực tế upekkha hay equanimity có nghĩa gần nhất là bình đẳng. “Tâm bình đẳng” là từ cũng thường nghe trong nhà Phật. Mình nghĩ là Upekkha hiểu là tâm bình đẳng thì có lẽ chính xác hơn. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Năm 27, 2017 Posted by | Buddhism | Bạn nghĩ gì về bài viết này?