TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Nghĩ về tôi

 

Chào các bạn,

Các bạn có biết vấn đề nặng nhất của con người chúng ta là gì không?

Là ta luôn luôn nghĩ về mình, tập trung về mình, làm mọi thứ vì mình và cho mình, mỗi giây trong ngày, đến hết cả đời.

Chăm học để đậu cho tôi, chăm làm để giàu cho tôi, chăm thể dục để sức khỏe cho tôi, chăm trang phục cho tôi sang, chăm chải chuốt cho tôi đẹp. Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 7, 2017 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , | %(count) bình luận