TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Sống thanh tịnh với người gần

 
Chào các bạn,

Chúng ta đã nói “người gần” là gia đình và bạn bè, và nhu cầu cần sống tốt với người gần để ta có thể sống tốt với người xa.

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Nếu đọc câu này, có lẽ chúng ta có thể mường tượng là vấn đề khó hơn từ từ – tu thân, rồi đến tề gia, rồi trị quốc, cuối cùng khó nhất là bình thiên hạ. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Sáu 29, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận