TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Luyện tâm để làm gì?


 

Chào các bạn,

Luyện tâm để làm chủ tâm mình. Mình làm chủ tâm mình, để tâm mình làm chủ mình.

Kinh Pháp Cú mở đầu: “Tâm là chủ”. Tức là mọi sự ta làm – tư tưởng, cảm xúc, suy nghĩ, hành động – là do tâm ta. Tâm ta là chủ, cho nên ta phải luyện tâm để tâm thành chủ tốt, là chủ tốt.

Chân lý “Tâm là chủ” đưa đến một hệ luận quan trọng: Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Bảy 1, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi