TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Nhẫn và không nhẫn, tha và không tha

 
Chào các bạn,

Chúng ta được dạy nên nhẫn nhục, chịu đựng khi gặp thử thách, buồn phiền, bất công, áp bức… Và chúng ta cũng được dạy hãy tha thứ khi người xâm phạm, ức hiếp, bách hại ta…

Những điều này mọi người đều được dạy, và có lẽ có một số người cố gắng học tử tế. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Bảy 24, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi