TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Sống với bản chất thật

 
Chào các bạn,

Mỗi con người chúng ta có một mức sâu thẳm trong tim, mà mình gọi là trái tim linh thiêng. Đây là mức chúng ta sử dụng những năng lượng lớn do chính mình tạo ra, cho sự tiến bộ của chính mình và của xã hội.

Trong nhiều ngàn năm, vì sống với công thức hời hợt, con người hầu như đã quên hẳn kỹ năng tâm linh đó. Cũng may mà kinh sách vẫn còn nguyên, cho nên người có duyên và nghiêm chỉnh trên đường tâm linh có thể thấy đường khá rõ. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Bảy 27, 2017 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | %(count) bình luận