TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Thiên đàng và địa ngục

 
Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã biết truyện Thiền Cửa thiên đàng:

Một chiến binh tên Nobushige đến gặp Hakuin, và hỏi: “Có thiên đàng và địa ngục không?”

“Anh là ai?” Hakuin hỏi.

“Tôi là một hiệp sĩ đạo,” người chiến binh trả lời. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Mười Một 18, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?