TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 6

 

(Tiếp theo của Đối thoại Thiền 5)

Trò: Hôm qua thầy nói, “Không trụ vào đâu”. Hôm nay thầy nói, “Nắm Phật tính mà sống”. Đó không phải là trụ sao?

Thầy: Phật tính là gì?

Trò: Tĩnh lặng.

Thầy: Thấy rõ mọi sự. Có thể làm mọi sự, nhưng không dính mắc vào sự nào.

Trò: Bồ tát bố thí, nhưng thật chẳng bố thí, nên mới gọi là Bồ tát bố thí.

Thầy: Làm mọi điều, nhưng chẳng dính mắc vào điều gì, đó là vô trụ, là Phật tính.

Trò: Con hiểu rồi.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Sáu 18, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 5

 

(Thầy và trò đang đứng đối diện nhau, nói chuyện)

Trò: Sao gọi là vô trụ?

Thầy: Vô trụ là không trụ vào đâu.

Trò: Không phải con đang đứng trụ trước mặt thầy sao?

(Thầy đưa một ngón tay vào ngực trò, và đẩy trò lui một bước)

Thầy: Con vừa hết trụ chỗ cũ, và vừa trụ chỗ mới.

(Thầy bước tới, lại đưa một ngón tay vào ngực trò đẩy trò lui một bước nữa)

Thầy: Con lại vừa hết trụ chỗ cũ, và lại trụ vào một chỗ mới… Đó là không trụ mà trụ khắp nơi, trụ khắp nơi mà không trụ vào đâu. Đó là vô trụ.

TĐH

Đọc tiếp Đối thoại Thiền 6 >>

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Sáu 18, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 4

 

Trò: Con yêu một cô, giờ đi tu rồi mà vẫn yêu cô ấy trong lòng, có tội không?

Thầy: Sao yêu lại là tội?

Trò: Có bỏ giới không?

Thầy: Chẳng có giới cấm yêu.

Trò: Có xung động trong tâm không?

Thầy: Con có xung động trong tâm không?

Trò: Không xung động.

Thầy: Có cản trở thiền định không?

Trò: Không.

Thầy: Có lợi gì không?

Trò: Nhờ con yêu cô ấy mà con biết yêu tất cả mọi người.

Thầy: Lành thay, lành thay.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Sáu 18, 2018 Posted by | Buddhism, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?