TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 7

 

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”. Vô tâm là sao?

Thầy: Vô tâm không phải là không có tâm, cũng chẳng là không quan tâm, mà là tâm không vướng mắc.

Tâm thấy mọi điều, nhưng không vướng mắc vào điều nào, gọi là vô tâm.

Trò: Sao gọi là không vướng mắc? Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Sáu 20, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?