TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 8

 

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, trong nhà có của đừng tìm nữa.” Trong nhà có của là có gì?

Thầy: Của đó là Bản tính nguyên thủy của mỗi người. Bản tính nguyên thủy đó là Phật tính, là Tĩnh lặng, là Thiền. Mỗi chúng ta đã có sẵn rồi, chỉ cần mang ra mà sống, không cần tìm gì ở bên ngoài.

Trò: Nghe dễ vậy, nhưng sao chẳng mấy người làm được? Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 21, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?