TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 18

 

Trò: Vô ngã là một khái niệm rất khó hiểu. Có ngã sờ sờ đây, sao mà vô ngã được?

Thầy: Có chẳng khác không, không chẳng khác có; có tức là không, không tức là có. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 4, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 17

 

Trò: Yêu là gì?

Thầy: Yêu, dù yêu ai, là chia sẻ, hỗ trợ, nâng người lên, giúp người đi con đường của người, và giúp người ấm áp.

Trò: Nhiều điều quá, con e không nắm được hết.

Thầy: Chia sẻ là lắng nghe và đồng cảm khi bạn tâm sự với mình, không phê phán. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 4, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền thi, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?