TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 27

 

Trò: Làm sao để yêu tất cả mọi người?

Thầy: Mọi người đều ngụp lặn trong bể khổ của tham sân si, không biết được chính mình có Phật tính và có thể thành Phật trong một sátna. Rất tội nghiệp. Rất đáng thương.

Trò: Thương thì làm gì? Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 13, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 26

 

Trò: Làm sao để tĩnh lặng khi người ta làm nhục mình?

Thầy: Con kiến hay bò cạp cắn con, con có bức xúc không? Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 13, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?