TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 28

 

Trò: Thiền là gì?

Thầy: Tĩnh lặng. Không dính mắc.

Trò: Con có đang dính mắc không?

Thầy: Có. Ít nhất là dính mắc với câu hỏi: “Thiền là gì?” Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 15, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?