TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 29

 

Trò: Người ta tranh giành nhau vào đủ mọi nơi – quyền lực, chức vụ, tiền tài, của cải… Có tranh giành nhau vào Niết Bàn không?

Thầy: Đương nhiên là có. Những người mê muội tranh giành, thì tranh giành đủ mọi thứ, dù có bao giờ thực sự giành được hay không. Kể cả tranh giành vào địa ngục. Chó thì sủa, bò cạp thì cắn, con người thì tranh giành.

Trò: Có tranh giành được Niết Bàn hay không?

Thầy: Đương nhiên là không. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 25, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?