TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Bất lập văn tự… kiến tánh thành Phật

 

Chào các bạn,

Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 28 của Thiền tông Ấn độ, và là sơ tổ Thiền tông Trung quốc, có để lại 4 câu thơ tinh yếu của Thiền tông.

Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền
Trực chỉ chân tâm
Kiến tánh thành Phật

Tạm dịch:

Không lập chữ nghĩa
Truyền riêng ngoài dạy
Chỉ thẳng tâm thật
Thấy tánh thành Phật
Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 14, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận