TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Bạn của chính mình

Chào các bạn,

Chúng ta nói thường xuyên về trái tim tĩnh lặng, mạnh mẽ, không xung động. Nhưng nếu thỉnh thoảng ta bị xung động, tức giận, lo sợ, hay stressed, thì cũng đừng đập đầu mình là sao mình tồi quá.

Nên thương chính mình một chút. Chúng ta là phàm phu, dù đang cố gắng đi đường Bồ tát thì thỉnh thoảng cũng trượt chân. Và cũng nên thương mình đủ để chấp nhận điểm yếu của mình, coi đó là té ngã, vui vẻ đứng lên đi tiếp. Và nếu muốn nói một câu an ủi mình thì nói một câu an ủi mình. Nếu ta không biết yêu chính mình, thì có lẽ ta cũng chẳng biết yêu người khác. Giả sử đó là người yêu của mình trượt chân, mình sẽ đỡ dậy và nói một câu an ủi. Vậy thì cũng hãy làm như thế với chính mình. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 2, 2018 Posted by | Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 1 phản hồi