TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Phật pháp và tư duy hòa bình

 

Chào các bạn,

Phật pháp so với giáo lý của các tôn giáo khác thì lý luận hơn rất nhiều lần và tinh vi hơn rất nhiều lần, chính vì vậy mà khó hiểu với người bình dân. Nhưng chúng ta là người trí thức thì nên nắm cho vững, vì đó là những giáo lý hòa bình nhất thế giới.

Vô chấp thì đương nhiên hòa bình, vì chẳng bám vào điều gì đến mức phải đánh nhau.

Vô ngã thì hòa bình vì không có cái ta để đánh nhau. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 21, 2019 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?