TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 26

 

Trò: Làm sao để tĩnh lặng khi người ta làm nhục mình?

Thầy: Con kiến hay bò cạp cắn con, con có bức xúc không? Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Bảy 13, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 25

 

Trò: “Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật” nghĩa là gì?

Thầy: “Chân tâm” là “tâm thật” của ta. Đó là tâm Phật, Phật tính của ta. Trực chỉ chân tâm là chỉ thẳng vào, hướng thẳng vào, tâm thật/tâm Phật của ta.

Kiến tánh là thấy bản tánh của ta. Bản tánh của ta là Phật. Thấy bản tánh Phật của ta.

“Trực chỉ chân tâm, kiến tánh, thành Phật” là hướng thẳng vào tâm thật của ta, thấy rõ bản tánh thật của ta, thì ta thành Phật. Tức là, hướng vào tâm Phật của ta, thấy rõ bản tính Phật của ta, thì ta thành Phật.

Trò: Làm sao để thấy rõ bản tính Phật của ta?

Thầy: Nhìn sâu vào tình yêu lớn trong trái tim ta.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Bảy 12, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 24

 

Trò: Có nên tha thứ cho người khác không?

Thầy: Không.

Trò: Tại sao?

Thầy: Tại vì mình không nên buộc tội ngay từ đầu. Nếu không buộc tội thì chẳng có tội gì để tha thứ.

Trò: Tại sao không buộc tội? Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 11, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại thiền 23

 

Trò: Nhìn sự vật “như nó là” nghĩa là sao?

Thầy: Nghĩa là nhìn sự vật và thấy sự vật như chính nó, mà không thêm cảm xúc hay bình phẩm gì của ta.

Nhìn mưa rơi thì thấy “mưa rơi”, mà không thấy “mưa rơi đẹp quá” hay “mưa rơi chán quá”. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 10, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 22

 

Trò: Ý chí có vai trò gì trong Phật pháp hay không?

Thầy: Ý chí – the will, la volonté – là nói đến sức mạnh của tâm ta trong việc làm một quyết định, thực hiện một công việc, vượt thắng mọi trở ngại, đến được đích điểm.

Trò: Vậy không phải là sức mạnh của tôi? là chấp ngã sao? Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 9, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối Thiền thoại 21

 

Trò: Thế nào là nhất tâm bất loạn?

Thầy: Là tập trung tâm vào một điểm để tâm không loạn động, như ngồi Thiền tập trung vào hơi thở, Thiền hành tập trung vào từng bước chân, thiền từng phút – tập trung vào một việc đang làm tại bất kì thời điểm nào trong ngày, Thiền quán để quán một điều gì đó…

Đây là điểm khởi đầu của Thiền, giúp tâm tập trung và không chạy tán loạn. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 8, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 20

 

Trò: Làm sao để tâm được an?

Thầy: Tâm được an khi tâm không còn xung động.

Tâm xung động vì tâm phản ứng đối với mọi chuyện – một lời nói xúc phạm, một tình cảnh không hợp ý, một vấn đề khó khăn… Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 7, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 19

 

Trò: Học là gì?

Thầy: Học là tìm kiếm và trải nghiệm. Đó thường là Thiền quán để “nhìn” một điều gì sâu sắc, và thực hành những điều mình tìm ra được để trải nghiệm.

Đọc những điều người khác viết không là học, chỉ là đọc, và nếu “học” thì cũng “học” như vẹt, chẳng hiểu một chút gì. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 6, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 18

 

Trò: Vô ngã là một khái niệm rất khó hiểu. Có ngã sờ sờ đây, sao mà vô ngã được?

Thầy: Có chẳng khác không, không chẳng khác có; có tức là không, không tức là có. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 4, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 16

 

Trò: Cố gắng để thành công có phải là chấp không?

Thầy: Nói chung là lấy mục đích cuối cùng làm tiêu chuẩn. Nếu ta muốn thành công trong việc hỗ trợ giúp đỡ mọi người, thì cố gắng thành công là cố gắng. Hoặc ta muốn thành công trong công việc của chính ta, như đỗ đạt thành bác sĩ để cứu người, thì đó là cố gắng. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 2, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 14

 

Trò: Từ tâm với tất cả mọi người là sao?

Thầy: Là yêu thuơng tất cả mọi người, bất luận già trẻ, nam nữ, sang hèn, tốt xấu, thiện ác.

Trò: Không phân biệt thiện ác sao? Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 2, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 13

 

Trò: Đơn Hà chẻ tượng Phật làm củi là sao?

Thầy: Tượng gỗ chẻ làm củi sưởi ấm thì có gì là lạ?

Trò: Không phải giáo chúng nên thờ phượng chư Phật, chư Bồ tát sao?

Thầy: Thờ phượng là sao? Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 28, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 12

 

Trò: “Tâm là chủ” nghĩa là gì?

Thầy: Tâm chi phối mọi tư duy và hành động của ta. Điều gì tâm muốn – tiền, tài, giáo pháp, thiện, ác — tâm điều khiển tư duy và hành động của ta đến điều đó.

Trò: Tâm và trí khác nhau thế nào? Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 26, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 11

 

Trò: Thế nào là học bên ngoài, thế nào là học bên trong?

Thầy: Học bắt tay là học bên ngoài, học vỗ về trái tim là học bên trong. Học nói bằng lời là học bên ngoài, học nói bằng trái tim là học bên trong. Học nói bằng lời là học bên ngoài, học nói bằng thinh lặng là học bên trong.

Trò: Học trong học ngoài khác nhau gì về căn bản? Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 25, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 10

 

Tiếp theo Đối thoại Thiền 9

Trò: Hôm qua thầy nói: “Học thì học, hành thì hành, nhưng vô chấp thì vẫn vô chấp”. Điều này rất khó hiểu. Nếu học và hành một điều, không phải là mình chấp vào điều đó sao?

Thầy: Chấp là dính mắc, bám chặt, không phải là “thường xuyên”. Chúng ta làm rất nhiều điều thường xuyên: ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, viết lách, cầu nguyện, thiền quán… Làm thường xuyên là cách làm hiệu quả nhất, và đó không có nghĩa là dính mắc. Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 24, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?