TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Tâm thanh tịnh và các từ tương đương

 
Chào các bạn,

Trong bài này mình sẽ đi qua một loạt từ khác nhau trong Phật triết, nhưng có cùng một ý nghĩa như tâm thanh tịnh, để chúng ta không còn rối rắm khi đọc kinh sách Phật.

Các từ dưới đây chỉ là một số từ thường xuyên gặp trong kinh sách, và mỗi nghĩa ở đây cho một chữ cũng chỉ là một nghĩa trong số nhiều nghĩa khác nhau của chữ đó, khác nhau chút ít về kỹ thuật tùy theo câu nói. Để biết mỗi từ rõ ràng, cách hay nhất là tra tự điển Phật học.

– Tâm

Tâm là từ rất chung chung, thường đứng trước vài từ khác, như tâm thanh tịnh, tâm tĩnh lặng, tâm Phật… Cho nên chúng ta nên nói qua từ “tâm” trước mọi từ khác. Tiếp tục đọc

Tháng Một 18, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tập trung trong luyện tâm

 
Chào các bạn,

Mình nhắc đến từ tập trung có lẽ cũng đến cả ngàn lần rồi, và có lẽ là sẽ tiếp tục nhắc đến nhiều ngàn lần nữa. Trong tiến tình luyện tâm và dạy luyện tâm, mình luôn có câu hỏi thường trực: (1) Làm thế nào để luyện tâm dễ nhất mà hiệu quả nhất, và (2) Lý do đại đa số người xưa nay thất bại trong luyện tâm là gì? Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 2, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Câu chuyện Giáng Sinh

Hai ngàn năm trước Giêsu ra đời trong bần hàn cùng cực, và ngay sau khi sinh ra là bố mẹ đã phải mang qua Ai Cập tị nạn, vì vua Hêrốt, nghe ba sứ giả Đông Phương nói là có một vì vua vừa sinh ra, ra lệnh giết hết tất cả bé trai dưới 2 tuổi để ngăn ngừa vì vua mới đó tranh chấp ngai vàng sau này. Người thợ mộc Giêsu đến 30 tuổi thì giảng đạo, 3 năm sau, 33 tuổi, thì bị xử tử. Và lời giảng chẳng có gì là kinh khủng cả: “Yêu Thượng đế với tất cả tâm hồn, trí óc, linh hồn, và sức mạnh; yêu láng giềng như yêu chính mình. Yêu kẻ thù cùa mình, nếu kẻ thù tát mình má này thì đưa thêm má kia.” Không hề dùng bất kì một loại vũ lực nào, dù chỉ là để tự vệ.

Con người bần hàn và giản dị đó, với vài lời giảng giản dị đó, bị xử tử chỉ sau 3 năm truyền đạo, ngày nay đã chinh phục hơn nửa thế giới.

Đây là một trong những hiện tượng lớn nhất và kì bí nhất trong lịch sử loài người.

Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 12, 2010 Posted by | Văn Hóa | , | 2 phản hồi

Mỗi ngày một việc thiện

Chào các bạn,

Tất cả mọi vị thầy của tất cả mọi môn học trên thế giới đều xác nhận với bạn là muốn nhuần nhuyễn môn học của họ, bạn phải luyện tập hàng ngày. “Thường xuyên” là yếu tố quan trọng nhất cho tinh tấn, dù đó là toán, hội họa, khiêu vũ, võ thuật, tư duy tích cực, thiền…

Một trong những cách giản dị và dễ nhất để luyện tập tư duy tích cực, thiền tâm, và tâm nhân ái là “Mỗi ngày một việc thiện.”
Tiếp tục đọc

Tháng Năm 3, 2010 Posted by | Buddhism, Inspiration, Văn Hóa | , | 5 phản hồi

Tứ Vô Lượng Tâm


Tứ Vô Lượng Tâm

Con đường Bồ tát[1] bắt đầu khi người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.[2] Tâm này còn gọi là tâm bồ đề,[3] và phát tâm bồ đ tức là phát nguyện tự giải thoát mình để giải thoát tất cả chúng sinh. Đó là tự độ và độ tha.[4] Khi người thiện nam thiện nữ phát tâm bồ đề như vậy là đã trở thành Bồ tát,[5] bắt đầu tập sự con đường Bồ tát. Tâm bồ đề đương nhiên là đặt trên lòng thương yêu chúng sinh vô bờ bến của Bồ tát. Lòng thương yêu vô lượng này còn gọi là tứ vô lượng tâm, bốn tâm vô lượng, vì nó có bốn phần, hay bốn tâm – từ, bi, hỉ, xả.

Bốn tâm vô lượng[6] đã xuất hiện trong Phật Giáo Nguyên thủy[7] và còn có một tên nữa là bốn phạm trú.[8] Gọi là vô lượng, vì các tâm này rộng vô biên, vô giới hạn, khởi từ trong tâm ta, hướng đến không phải chỉ là một vài người hay một số lớn người, mà là đến tất cả mọi loài, tất cả chúng sinh. Gọi là phạm trú, vì có thể xem đây là thái độ tốt nhất của ta đối với chúng sinh, với tâm của ta hoàn toàn tinh khiết như tâm của vua cao nhất của cõi trời, Phạm thiên.[9] Như vậy là với bốn tâm vô lượng, ta “trú” ngang hàng với Phạm thiên.[10]


Bốn tâm vô lượng là các đề mục quán sát trong thiền định của Phật Giáo Nguyên Thủy. Trong khi thiền, hành giả quán sát theo thứ tự: từ, bi, hỉ, xả. Từ là thiền đầu tiên, bi là thiền cấp hai, hỉ cấp ba, xả cấp tư.
[11] Theo cách thiền tập này, thì các mức thiền quán của từ, bi và hỉ còn lệ thuộc vào tình thương của ta đối với chúng sinh, tức là vẫn còn tâm phân biệt giữa ta và chúng sinh, và giữa chúng sinh này với chúng sinh khác. Đến mức thiền thứ tư, xả, thì mới thực sư chuyên tâm thực tập tâm vô phân biệt, tâm bình đẳng, không còn thấy có sự khác biệt giữa các chúng sinh, và không có khác biệt giữa ta và chúng sinh. Lúc này tâm mới thực sự thanh tịnh vì không còn phân biệt.

Như vậy, ngay từ trong Phật Giáo Nguyên Thủy, xả đã là tâm quan trọng nhất trong bốn tâm vô lượng. Và điều này rất phù hợp với bát nhã[12] của Phật Giáo Đại Thừa.[13] Trong Đại Thừa, bát nhã hay bát-nhã ba-la-mật-đa[14] là trí tuệ tối thượng đưa đến giác ngộ hoàn toàn. Trong bát nhã, hoàn toàn không có một “chấp”[15] nào. Bát nhã là xả bỏ mọi vướng mắc, mọi chấp trước, đến mức cùng tận. Trong bát nhã, hoàn toàn không có chấp vào sự khác biệt giữa cái này và cái kia, giữa ta và chúng sinh, hoặc giữa các chúng sinh với nhau. Ta là chúng sinh, chúng sinh là ta, và tất cả chúng sinh đều như nhau.


Bởi vì xả nắm vai trò cốt cán nhất trong tứ vô lượng tâm, ta sẽ khảo sát xả trước, sau đó ta sẽ tiếp tục với từ, bi và hỉ. Và bởi vì xả bỏ hoàn toàn mọi chấp trước chính là trí tuệ bát nhã mà chư Phật ba đời quá khứ hiện tại tương lai đều tựa vào để đạt thành chánh quả,
[16] chúng ta sẽ khảo sát bốn tâm vô lượng trong trí tuệ bát nhã, tức là ở một mức triệt để hơn là xả của Phật Giáo Nguyên Thủy.


Đọc tiếp theo và
download tại:  tuvoluongtam_tdh

[1] Bồ tát đạo, the Bodhisattva path. Để giúp các bạn một số thuật ngữ Phật học tiếng Anh, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ thêm môt vài từ tiếng Anh cuối trang. Tác giả thành thật cám ơn các chị Túy Phượng và Diệu Tâm đã đọc bản thảo và góp ý.

[2] Tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác còn gọi là tâm a-niệu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề (anuttara samyak sambodhi mind; highest most-fulfilled awakened mind).

[3] Bodhicitta.

[4] To liberate oneself and liberate others.

[5] Bodhisattva.

[6] Four measureless states, four sublime states.

[7] Theravada Buddhism.

[8] Brahmanvihara-niddesa.

[9] Phạm thiên là Brahman, chính là thượng đế trong Ấn giáo.

[10] Xin xem The Path of Purification – Visuddhimagga, chương IX, đ. 105-107, luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa; dịch từ Pali sang Anh ngữ: Tỳ Kheo Nanamoli, Singapore Buddhist Mediation Center, 2001. Dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ: Thích Nữ Trí Hải, Thanh Tịnh Đạo, http://www.tangthuphathoc.net/phapluan/thanhtinhdao-00.htm.

[11] Đôi khi có cách tính, từ gồm cả thiền đầu và thiền hai, bi thiền ba, hỉ thiền bốn, xả thiền năm.

[12] Prajna.

[13] Mahayana Buddhism.

[14] Prajna paramita.

[15] Attachment; grasping.

[16] Bát Nhã Tâm Kinh. Xin đọcTiểu Luận Về Bát Nhã Tâm Kinh, Việt dịch bởi Diệu Tâm và Trần Đình Hoành, http://www.scribd.com/doc/7535744/Bat-Nha-Tam-Kinh-Trn-inh-Hoanh-Vit-ng.

Tháng Một 25, 2009 Posted by | Buddhism | , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?