TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

???????????????????????????????????????
 
Chào các bạn,

Hôm nay mình nói về câu “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”, câu quan trọng nhất của Bát Nhã Tâm Kinh, bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa.

Đối với những người thích nói, thích biện luận, đây là câu kinh được dùng nhiều nhất để nói lảm nhảm. Nhưng đối với những người cố gắng sống tử tế, thì đây là chân lý sống, dù bạn thuộc tôn giáo nào, hay trường phái tâm linh nào, hoặc là không tôn giáo nào, kể cả vô thần. Tiếp tục đọc

Tháng Một 20, 2015 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | %(count) bình luận