TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Bồ Tát hạnh

image

Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh.

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

 Kính dâng sách này lên
Hòa Thượng Bổn Sư thượng Huyền hạ Vi
và Lama Guendune Rinpoché

MỤC LỤC

Lời tựa
Tiểu sử Tôn Giả Santideva

[01] Xưng Tán Bồ Ðề Tâm
[02] Sám Hối
[03] Phát Bồ Ðề Tâm
[04] Thực Hành Bồ Ðề Tâm
[05] Giữ gìn tâm ý
[06] Nhẫn nhục
[07] Tinh tấn
[08] Thiền định
[09] Trí Huệ
[10] Hồi hướng công đức

-ooOoo-

Lời Tựa

Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo Phật giáo Ðại Thừa thì mục đích chính là phải cầu thành Phật.

A La Hán cũng giác ngộ giải thoát, Bích Chi Phật cũng giác ngộ giải thoát, chư Tổ Thiền cũng giác ngộ giải thoát, nhưng các Ngài vẫn chưa phải là Phật. Nhưng tại sao lại phải cầu thành Phật chứ? Ðược giác ngộ giải thoát chưa đủ sao? Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Mười Một 11, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Trái tim yêu thương

 
Chào các bạn,

Chúng ta nói nhiều đến yêu người, yêu mọi người, một chiều, vô điều kiện. Đó là trái tim Bồ tát. Đó là trái tim của Chúa trong ta.

Nhưng chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu. Phần chính của tình yêu là cảm xúc và tình nguyện. Anh yêu em vì anh cảm thấy yêu em. Anh cầu nguyện cho em, tặng hoa cho em, rủ em đi chơi… vì anh thích làm thế, chẳng ai bắt ai làm. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 10, 2017 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tâm linh và không tâm linh

 
Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đọc mình thường thì đã hiểu khá rõ ràng điều gì là tâm linh, điều gì là không tâm linh. Nhưng mình cũng muốn thỉnh thoảng nhắc lại để mọi người cùng rõ.

Tâm linh là trái tim linh thiêng của mỗi người chúng ta. Tâm là trái tim. Linh là linh thiêng. Trái tim linh thiêng là nơi sâu thẳm nhất của trái tim ta, ở đó ta sống với cách sống cao nhất, như cách sống của thánh nhân, của Bồ tát. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 9, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ứng xử với nghiệp duyên

 
Chào các bạn,

Các từ nghiệp duyên, nhân duyên, nhân quả hầu như có một ý nghĩa rất giống nhau, chỉ khác nhau về chữ hơn là về ý.

Duyên, tiếng anh là conditions (điều kiện), những điều kiện ta sống trong quá khứ, chẳng hạn (gia cảnh giàu nghèo, học trường nào, có anh chị em không, bố mẹ làm nghề gì, nơi ta ở giàu hay nghèo, thời thế chiến tranh hay hòa bình, bão lụt thường không, ta siêng học hay ham chơi…), những điều kiện sống (conditions) này trong quá khứ tạo ra ta ngày nay và những chuyện xảy ra cho ta ngày nay (như ta là bác sĩ hay là ăn cướp). Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 7, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý nghĩa hành động của ta

 
Chào các bạn,

Mỗi khi ta làm một điều gì, như là cho người hành khất một ít tiền, dạy không công cho một nhóm trẻ em đường phố, điều ta làm có ý nghĩa gì? Trong bài này chúng ta sẽ nhìn ý nghĩa của các hành động của chúng ta từ góc cạnh của chính ta.

Kinh Pháp Cú mở đầu: “Tâm làm chủ, tâm tạo.” Nghĩa là tâm ta làm chủ mọi hành động của ta, tạo ra mọi tư duy và hành động của ta.

Vậy đối với chính ta, người làm ra hành động, chỉ ta là thực sự hiểu tâm ta, cho nên chỉ ta hiểu được hành động đó có ý nghĩa gì. Và vì mức độ tĩnh lặng (cũng như trí tuệ tâm linh) của chúng ta khác nhau, nên ý nghĩa của cùng một hành động xem là như nhau lại có thể rất khác nhau, tùy theo ai làm hành động đó. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 7, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Video PPS, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đổi cách tư duy

 
Chào các bạn,

Chúng ta đã nói đến đổi cách tư duy nhiều rồi – từ tư duy tiêu cực sang tư duy tích cực. Bài này cũng chẳng có gì mới. Chỉ là nhấn mạnh thêm một chút ở tầm mức tâm linh.

Chúng ta đừng nói/nghĩ tiêu cực. Đừng nói tôi dốt, tôi tồi, chị ngu, anh xấu, tôi ích kỷ…

Hãy nói/nghĩ tích cực. Hãy nói tôi giỏi, tôi siêng, tôi tử tế, tôi yêu người, tôi thành thật, tôi khiêm tốn… Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 4, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tỉnh thức

 
Chào các bạn,

Bồ tát (tiếng phạn, Bodhisattva) là Người tỉnh thức.

Sattva là chúng sinh. Bodhi (bồ đề) là giác ngộ, tiếng Anh là Enlightenment. Bodhisattva, tiếng Anh là the Enlightened Person, người đã được sáng, người giác ngộ. Tiếng Việt thường dùng từ “Bồ tát” theo âm tiếng phạn, hay “Người tỉnh thức” theo nghĩa tiếng Việt.

Tỉnh thức là đã thức dậy từ cơn mê. Chữ “mê” này có nghĩa là không biết (như người mê man), không tỉnh (như si mê, say mê), không thực (mê mộng, mơ khi ngủ)… Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 3, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cỏ cây giác ngộ thế nào?

 
Chào các bạn,

Đầy là truyện “Cỏ cây giác ngộ thế nào?” trong 101 Truyện Thiền và lời bình của mình:

Vào thời Kamakura, Shinkan học Thiên Thai Tông 6 năm, sau đó học Thiền 7 năm; rồi thiền sư qua Trung Quốc và nghiên cứu Thiền 13 năm nữa.

Khi thiền sư trở về Nhật nhiều người muốn gặp thiền sư và hỏi các câu bí hiểm. Nhưng Shinkan rất ít tiếp khách, và khi tiếp khách, thiền sư rất ít khi trả lời câu hỏi của họ. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 2, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Thiền thi, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cố gắng cách thoải mái

 
Chào các bạn,

Chúng ta, đặc biệt là trong nền giáo dục truyền thống Việt Nam, luôn thúc đẩy con cái, em út, học trò cố gắng, cố gắng, cố gắng.

Đương nhiên là cố gắng, hay “kiên trì”, là mẹ của thành công. Không cố gắng, không kiên trì, thì chẳng thành điều gì được.

Nhưng nếu bạn sinh ra thuộc loại 1m55, nặng 40 ký, thì có lẽ là cũng không nên cố gắng để được 1m75 và 65 ký, để thi cử tạ quốc gia. Cố gắng là một chuyện, thông minh để biết điều gì nên cố gắng tới đâu lại là một chuyện khác. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 1, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trái tim tĩnh lặng

 
Chào các bạn,

Trái tim Bồ tát tĩnh lặng. Vậy, trái tim tĩnh lặng là gì?

Tĩnh lặng là không xung động, không loạn động, không động đậy, dù điều gì xảy ra.

Thấy gì thì thấy, cần làm gì thì làm, nhưng dù thấy gì làm gì thì tâm vẫn tĩnh lặng:

– Thấy động đất… tĩnh lặng.
– Thấy giết người… tĩnh lặng. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 31, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận

Bồ tát độ mọi người

 
Chào các bạn,

Yêu thương mọi người, tôn trọng mọi người, là tâm Bồ tát, tâm bình đẳng – thấy ai cũng là Bồ tát, là Phật, vì mọi người đều có Phật tính trong họ.

Phật Thích Ca, vào một kiếp trước, khi còn là Bồ tát Thường Bất Khinh (không bao giờ khinh), gặp ai, già trẻ lớn bé nam nữ giàu nghèo, cũng chắp tay vái lạy: “Chào ngài, ngài sẽ là Phật.”

Điều này chúng ta đọc thường, nhưng có thấm không? Không phải là thấm kiểu: “Ôi, Phật Thích Ca thật phi thường.” Các bạn, chẳng ai cần bạn khen Phật, đặc biệt là Phật thì lại càng không cần nghe bạn khen. Chúng ta phải thấm kiểu: Mình là Bồ tát và cần phải sống như Bồ tát Thường Bất Kinh như thế. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 29, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dạy học làm người

 
Chào các bạn,

Hôm qua mình nói về Học làm người. Hôm nay mình nói về Dạy học làm người.

Môn gì thì cũng cần thầy dạy qua nhiều niên đại, môn đó mới tồn tại được. Mình hy vọng là trong số các bạn sẽ có vài người dạy học làm người. Đương nhiên là mình đang dạy các bạn, nhưng cách dạy của mình thường là chỉ các bạn tự dạy tự học thì đúng hơn.

Có một số khái niệm căn bản, và mình nhắc các bạn thực hành thường xuyên để hiểu và để thuần thục. Như là khiêm tốn. Mình chẳng bao giờ định nghĩa khiêm tốn là gì, hay cho một công thức nào để khiêm tốn. Cùng lắm thì mình thường nói đừng kiêu căng, đừng kiêu căng là khiêm tốn. Nhưng thế nào là kiêu căng mình chẳng hề định nghĩa. Mình đã nói vài lần: “Khiêm tốn là nâng người khác lên bằng ta.” Hoặc, “Thấy ai cũng có thể là thầy dạy được mình điều gì đó.” Đây cũng là những khái niệm sống, hơn là công thức như 2 + 2 là 4. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 27, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biết chính mình – Giải thoát

 
Chào các bạn,

Biết chính mình là việc khó. Nhà Phật nói con người si mê, đã si mê thì chẳng biết gì được, đừng nói là biết chính mình.

Nếu bạn quan sát một con bướm, có lẽ bạn biết con bướm nhiều hơn biết chính mình. Bạn có thể nhìn bướm từ mọi góc cạnh, có thể dùng các loại kính phóng đại để nhìn những điểm nhỏ nhặt. Nhưng có lẽ bạn chẳng thể quan sát chính bạn như thế. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 25, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Không tôi

 
Chào các bạn,

Có lẽ khái niệm khó nắm nhất của nhà Phật là vô ngã (không tôi). Khó đến nỗi hiểu được thật rõ thì đạt ngộ: Khi Bồ tát Quán-âm Tự-Tại thực hành trí tuệ bát nhã thâm sâu, thấy được “tôi” (ngũ uẩn) là không, ngài liền vượt qua mọi khổ nạn (Bát Nhã Tâm Kinh).

Thực hành vô ngã không dễ. Nhưng một cách thực hành có lẽ dễ hiểu nhất là: tâm mình phản ứng lại với mỗi sự việc như là mình không hiện diện, không có mặt, không hiện hữu. Nghĩa là: tâm chẳng có phản ứng gì cả, vì tâm không cảm thấy có xúc tác. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 14, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luyện tâm tự do

 
Chào các bạn,

Có lẽ điều nhiều người hiểu sai nhất, có lẽ đến hơn 99,99% số người trên thế giới hiểu sai, là họ cho rằng luyện tâm là một hệ thống kỷ luật để luyện tâm ta có kỷ luật, suy nghĩ đúng khuôn phép, một là một, hai là hai, không sai chạy. Có nghĩa là, người luyện tâm đến mức cao thì tư duy kỷ luật như một đường đúng duy nhất xuyên qua một mê cung.

Điều này thì đúng được 10% là cao. Luyện tâm thì tư duy đúng đường, nhưng đường đó không phải là một con đường hẹp đi qua một mê cung, mà là con đường tự do của một cánh chim bay khắp bầu trời. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 6, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?