TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đối thoại Thiền 8

 

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, trong nhà có của đừng tìm nữa.” Trong nhà có của là có gì?

Thầy: Của đó là Bản tính nguyên thủy của mỗi người. Bản tính nguyên thủy đó là Phật tính, là Tĩnh lặng, là Thiền. Mỗi chúng ta đã có sẵn rồi, chỉ cần mang ra mà sống, không cần tìm gì ở bên ngoài.

Trò: Nghe dễ vậy, nhưng sao chẳng mấy người làm được? Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Sáu 21, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 7

 

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”. Vô tâm là sao?

Thầy: Vô tâm không phải là không có tâm, cũng chẳng là không quan tâm, mà là tâm không vướng mắc.

Tâm thấy mọi điều, nhưng không vướng mắc vào điều nào, gọi là vô tâm.

Trò: Sao gọi là không vướng mắc? Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 20, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 6

 

(Tiếp theo của Đối thoại Thiền 5)

Trò: Hôm qua thầy nói, “Không trụ vào đâu”. Hôm nay thầy nói, “Nắm Phật tính mà sống”. Đó không phải là trụ sao?

Thầy: Phật tính là gì?

Trò: Tĩnh lặng.

Thầy: Thấy rõ mọi sự. Có thể làm mọi sự, nhưng không dính mắc vào sự nào.

Trò: Bồ tát bố thí, nhưng thật chẳng bố thí, nên mới gọi là Bồ tát bố thí.

Thầy: Làm mọi điều, nhưng chẳng dính mắc vào điều gì, đó là vô trụ, là Phật tính.

Trò: Con hiểu rồi.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Sáu 18, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 5

 

(Thầy và trò đang đứng đối diện nhau, nói chuyện)

Trò: Sao gọi là vô trụ?

Thầy: Vô trụ là không trụ vào đâu.

Trò: Không phải con đang đứng trụ trước mặt thầy sao?

(Thầy đưa một ngón tay vào ngực trò, và đẩy trò lui một bước)

Thầy: Con vừa hết trụ chỗ cũ, và vừa trụ chỗ mới.

(Thầy bước tới, lại đưa một ngón tay vào ngực trò đẩy trò lui một bước nữa)

Thầy: Con lại vừa hết trụ chỗ cũ, và lại trụ vào một chỗ mới… Đó là không trụ mà trụ khắp nơi, trụ khắp nơi mà không trụ vào đâu. Đó là vô trụ.

TĐH

Đọc tiếp Đối thoại Thiền 6 >>

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Sáu 18, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 4

 

Trò: Con yêu một cô, giờ đi tu rồi mà vẫn yêu cô ấy trong lòng, có tội không?

Thầy: Sao yêu lại là tội?

Trò: Có bỏ giới không?

Thầy: Chẳng có giới cấm yêu.

Trò: Có xung động trong tâm không?

Thầy: Con có xung động trong tâm không?

Trò: Không xung động.

Thầy: Có cản trở thiền định không?

Trò: Không.

Thầy: Có lợi gì không?

Trò: Nhờ con yêu cô ấy mà con biết yêu tất cả mọi người.

Thầy: Lành thay, lành thay.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Sáu 18, 2018 Posted by | Buddhism, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 3

 

Thầy: Phật tại tâm là gì?

Trò: Phật trong tâm ta.

Thầy: Con có thấy Phật trong tâm con?

Trò: Không thấy.

Thầy: Con về đi. Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 15, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Đối thoại Thiền 2

 

Trò: Làm sao con biết là con đã ngộ chưa?

Thầy: (Cú đầu trò thật mạnh).

Trò: Ái da! Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 14, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đối thoại Thiền 1

 

Trò: Sao thế gian nhiễu loạn?

Thầy: Sao lòng con nhiễu loạn?

Trò: Vì thế gian nhiễu loạn. Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 14, 2018 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận

Cầu bất đắc

Chào các bạn,

Cầu bất đắc là muốn mà không được: muốn người yêu mà người yêu bỏ, muốn giàu mà vẫn chưa giàu đủ, muốn địa vị mà chưa tới được địa vị mình nhắm, muốn kinh doanh lớn mà bị sập tiệm, muốn xe hơi xịn mà chưa có… Nhà Phật nói: “Cầu bất đắc khổ” Muốn mà không được thì khổ.

Nhưng chúng ta muốn rất nhiều thứ, và có lẽ là cần muốn nhiều thứ: Muốn học giỏi và đỗ đạt cao, muốn có công việc tốt, muốn có người yêu, muốn có tiền bạc thong thả, và hàng tá điều muốn khác. Và những điều muốn đó khuyến khích ta học hành làm việc chăm chỉ hơn. Phần lớn những điều muốn đó có ích cho đời – bản thân ta khá hơn, sản xuất cao hơn, làm việc tốt hơn cho nền kinh tế, và như thế là tốt hơn cho cả nước và mọi người. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 28, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có từ tâm – Tại sao?

 
Chào các bạn,

Tiếng Mỹ có cụm từ “to contemplate your navel” (suy ngẫm rốn của bạn) hay “navel gazing” (nhìn rốn), hay một từ có vẻ khoa học hơn, omphaloskepsis, có nghĩa là “nhìn rốn suy tư” – omphalo là chữ Hy Lạp có nghĩa là rốn, skepsis nghĩa là nhìn, quan sát, phản ánh. Các cụm từ này để chỉ hình ảnh ngồi Thiền, và có nghĩa diễu cợt là ngồi nhìn rốn, tư duy về rốn thì chỉ thấy rốn.

Dù đã có nhiều người Tây phương ngồi Thiền, đa số người Tây phương vẫn cho đó là hành vi tốn thời giờ vô ích. Trong thời kỳ quân đội Miến Điện cai trị độc tài, chẳng hạn, nhiều bài bình luận trên báo chí Tây phương nói về các sư trong hệ thống Phật giáo Miến Điện như những người chỉ biết ngồi nhìn rốn trong Chùa và vô cảm với dân chúng bị đàn áp bên ngoài. Tiếp tục đọc

Tháng Hai 5, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | 3 phản hồi

Tâm thanh tịnh và các từ tương đương

 
Chào các bạn,

Trong bài này mình sẽ đi qua một loạt từ khác nhau trong Phật triết, nhưng có cùng một ý nghĩa như tâm thanh tịnh, để chúng ta không còn rối rắm khi đọc kinh sách Phật.

Các từ dưới đây chỉ là một số từ thường xuyên gặp trong kinh sách, và mỗi nghĩa ở đây cho một chữ cũng chỉ là một nghĩa trong số nhiều nghĩa khác nhau của chữ đó, khác nhau chút ít về kỹ thuật tùy theo câu nói. Để biết mỗi từ rõ ràng, cách hay nhất là tra tự điển Phật học.

– Tâm

Tâm là từ rất chung chung, thường đứng trước vài từ khác, như tâm thanh tịnh, tâm tĩnh lặng, tâm Phật… Cho nên chúng ta nên nói qua từ “tâm” trước mọi từ khác. Tiếp tục đọc

Tháng Một 18, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phât tính và chúng ta

 
Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao chúng ta cảm thấy khó sống với Phật tính của ta không?

Tại vì, chúng ta không được dạy sống như thế từ nhỏ. Từ nhỏ và lớn lên, dần dần, chúng ta được học, qua tác phong của người lớn, tranh giành, hơn thua, gian dối, ganh tị, ghen ghét, tham lam, sân hận, kiêu căng… Còn Phật tính thì mấy người nghĩ tới? Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 27, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận

Tập trung

 
Chào các bạn

Sau nhiều năm quan sát đời sống, mình đi đến một kết luận rất chắc chắn là: Con người lạc lối vì thiếu tập trung. Con người ở đây là loài người, quốc gia, xã hội, và mỗi cá nhân chúng ta.

Thực sự là điều gì cũng khá dễ trên đời. Một việc chỉ thành khó khi ta không tập trung vào nó, mà để đầu óc chạy lang bang khắp chốn.

Năng lực không tập trung được, chạy tản mạn, thì ta không có sức. Giản dị thế. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 21, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiên đàng và địa ngục

 
Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã biết truyện Thiền Cửa thiên đàng:

Một chiến binh tên Nobushige đến gặp Hakuin, và hỏi: “Có thiên đàng và địa ngục không?”

“Anh là ai?” Hakuin hỏi.

“Tôi là một hiệp sĩ đạo,” người chiến binh trả lời. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 18, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bố thí

 
Chào các bạn,

Bố thí (giving) là một trong Lục độ ba-la-mật (tiếng Phạn Sanskrit: 6 paramitas), tức là 6 cách (phương tiện, methods, tools, virtues) trong Bồ tát đạo (Bodhisattva way) để độ chúng ta, đưa chúng ta từ bờ khổ vượt sông mê đến bờ giác ngộ.

Bố thí là độ đầu tiên, tức là căn bản nhất, trong Lục độ: Bố thí (Dana-paramita) , Trì giới (Sila-paramita), Nhẫn nhục (Ksanti-paramita), Tinh tấn (Virya-paramita), Thiền định (Dhyana-paramita), Trí tuệ (Prajna-paramita). Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 14, 2017 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi