TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Thích, chấp và vô chấp

 

Chào các bạn,

Bài này mình giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa “thích” và “chấp”, để chúng ta hiểu “chấp” và hiểu “vô chấp”. Vô chấp là khái niệm trung tâm của Phật triết. Vô chấp, vô trụ, thì được giải thoát, giác ngộ – Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (Không trụ/chấp nơi đâu thì sinh tâm bồ đề – Kinh Kim Cang).

Chúng ta thích đủ mọi thứ trên đời: Tiếp tục đọc

Tháng Tám 8, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BỒ TÁT VỮNG TIN

 

Chào các bạn,

Đời sống của chúng ta hình như là một chuỗi khó khăn liên lục. Thực sự thì có vui có buồn, có lên có xuống, nhưng chúng ta thấy khó khăn nhiều hơn, có lẽ vì lý do tâm lý. Cũng như là một ngày bình thường cả ngày thì chẳng thấy gì, nhưng bắt đầu từ 5 giờ chiều đến tối bị nhức đầu hành là ta cảm thấy ngày đó rất đau đớn, dù rằng thực ra chỉ đau đớn từ chiều đến tối. Hoặc bị người ta chửi vào đầu ngày, người ta chỉ chửi một câu dài đúng 2 giây, nhưng mình thì lại bực cả ngày và đêm hôm đó, kéo thêm vài ngày đêm hay cả tháng nữa. Chính vì thế mà đời buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng, và nhà Phật nói đời là khổ. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 22, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa | , , , , | 1 phản hồi

Đời vô thường

 

Chào các bạn,

Nhà Phật nói đời vô thường, tức là đời thay đổi liên tục, trong từng sátna của cuộc sống (và chúng ta thay đổi liên tục, chúng ta chết và tái sinh thành người mới trong mỗi sátna).

Thiên hạ cho rằng vì đời vô thường nên ta đau khổ, cho nên hãy sống không thay đổi hay ít ra là bớt thay đổi, như là lên núi dựng am ngồi tu cả đời, hoặc làm gì đó với cùng một nguyên tắc “không thay đổi” như sống trong am. Đó là triết lý chạy trốn cuộc đời, lánh đời. Và đó là chẳng hiểu Phật pháp. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 2, 2020 Posted by | Buddhism, Thiền, Thiền thi, Văn Hóa, Zen | , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có không, không có

Chào các bạn,

Có hai câu kinh có lẽ mỗi bạn nên thuộc lòng để nhớ, vì hai câu đó gói ghém chân lý lớn nhất của đời sống con người. Đó là hai câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh:

Quán-tự-tại Bồ-tát hành thâm Bát-Nhã Ba-la-ma-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách

Nghĩa là:

Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Thấy rõ mình là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn

Tiếng Anh là:

When Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing the profound prajna paramita, he illuminated the five skandhas and saw that they are all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 28, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khi ta nổi giận

 

Chào các bạn,

Vấn đề không phải là khi ta yêu. Khi yêu, mọi chúng ta đều là thiên thần. Vấn đề là khi ta nổi giận. Khi nổi giận ta thường thành ác quỷ và đó là vấn đề. Vì thế phải “Làm thế nào để không nổi giận?” Hay, “nếu nổi giận thì làm thế nào để kiểm soát cơn giận của mình để mình vẫn bình tâm và hành xử như thiên thần?” Tiếp tục đọc

Tháng Tư 23, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 1 phản hồi

Âm trung hữu dương căn

 

Chào các bạn,

“Âm trung hữu dương căn” là “trong âm có gốc dương”. Đầy đủ thì người ta nói: “Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn” – trong âm có gốc dương, trong dương có gốc âm. Có nghĩa là trong cái tốt có mầm cái xấu, trong cái xấu có mầm cái tốt. Đó là nguyên lý vận hành của trời đất vũ trụ và đời sống, trong triết lý vận hành của cuộc đời mà người xưa gọi là Dịch. Dịch là thay đổi, chuyển dịch… “Dịch học” được tóm tắt rõ ràng và giản dị nhất trong “Thái cực đồ”, tức là ảnh Thái cực, ảnh của “nguyên ủy vĩ đại”. Thái cực (Nguyên ủy vĩ đại) có thể được xem là khởi nguyên của vũ trụ, tương tự như Không trong Phật triết, Đạo trong Lão giáo và Thượng đế trong các tôn giáo với ý niệm Thượng đế là gốc. Tiếp tục đọc

Tháng Tư 20, 2020 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy có trái tim Bồ tát

 

Chào các bạn,

Những ngày này yên ắng ở nhà và cả thế giới lo âu, là lúc thuận tiện nhất để bạn luyện tập tâm Bồ tát.

Bồ tát là gì?

Bồ tát là phiên âm của Bodhisattva – chúng sinh hữu tình đã giác ngộ. Nhiều kinh sách tiếng Việt gọi là Người tỉnh thức.

Khi người “khởi tâm Bồ đề” tức là phát nguyện tự độ mình (đưa mình qua bờ) và độ mọi chúng sinh, thì người tức thì là Bồ tát. Người ta gọi đó là Bồ tát phàm phu, khác với Bồ tát hiền thánh. Mình thì gọi là Bồ tát tập sự, khác với Bồ tát tròn đầy. (Phật là thành đạt viên mãn đã độ mình và độ mọi chúng sinh xong). Tiếp tục đọc

Tháng Tư 2, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , | 6 phản hồi

Tứ bất kiến

 
Chào các bạn,

Tứ Bất Kiến (the four invisibles) là bốn điều không thể “thấy” được – “thấy” đây là thấy cả bằng mắt hay bằng trí.

1) Cá không thể thấy nước (water is invisible to fish).

2) Người không thấy không khí hay gió (air or wind is invisible to human).

3) Kẻ mê muội mờ mịt không thể thấy được thực chất của vạn pháp (the nature of things are invisible to the deluded).

4) Người giác ngộ không thể thấy được “Không” – vì tâm của người ấy và bản chất của Không đã là một (và vượt ra ngoài ý niệm). (Void is invisible to the enlightened, for his/her heart and the nature of Void are one (and surpass the realm of conception or thought) Tiếp tục đọc

Tháng Ba 26, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biết được bản chất thật của mình

Chào các bạn,

Thế giới tồi tệ vì con người không biết được bản chất thật của họ. Họ thấy họ tồi tệ, tham sân si, rồi họ phóng (project) cái nhìn đó lên thế giới quanh họ, và họ, một cách ý thức hay vô thức, biến cái nhìn đó thành hiện thực. Kết quả là thế giới thành tồi tệ thường trực.

Các bạn đó là Luật Hấp Dẫn, hay Hiệu ứng Pygmalion. Bạn nghĩ thế giới của bạn thế nào thì nó thành thế nấy. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 13, 2019 Posted by | Buddhism, Lĩnh Nam Chích Quái, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Mình chính là thầy của mình

 

Chào các bạn,

Mấy hôm trước mình có dịp nói chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp. Bạn mình những năm gần đây bỏ rất nhiều thời gian lo Phật sự, luôn tìm gặp các thầy, như Đạt Lai Lạt Ma và các sư thầy nơi này nơi kia, tham dự những cuộc lễ lớn như rước tượng Phật ngọc và các ngày lễ trong Phật giáo, hỗ trợ các thầy giảng pháp… Mình cũng đã biết là bạn làm thế chỉ tốn thời giờ vì bạn sẽ chẳng học được gì cả từ thầy nào. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 11, 2019 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đừng bám vào tôi

 

Chào các bạn,

Phật triết dạy rằng, nếu bạn “vô ngã” (không tôi) thì bạn được giác ngộ và thoát mọi khổ nạn – tức là thoát mọi tội lỗi.

Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

Nghĩa là:

“Khi Bồ tát Quán-Tự-Tại thực hành sâu sắc Trí tuệ Bát Nhã giải thoát
Nhìn rõ tôi là không, ngài liền vượt qua mọi khổ nạn.”

Bát Nhã Tâm Kinh

Ngược lại, nếu bạn “chấp ngã” (bám vào tôi) thì bạn chìm trong tội lỗi. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 9, 2019 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | 3 phản hồi

Phật pháp và tư duy hòa bình

 

Chào các bạn,

Phật pháp so với giáo lý của các tôn giáo khác thì lý luận hơn rất nhiều lần và tinh vi hơn rất nhiều lần, chính vì vậy mà khó hiểu với người bình dân. Nhưng chúng ta là người trí thức thì nên nắm cho vững, vì đó là những giáo lý hòa bình nhất thế giới.

Vô chấp thì đương nhiên hòa bình, vì chẳng bám vào điều gì đến mức phải đánh nhau.

Vô ngã thì hòa bình vì không có cái ta để đánh nhau. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 21, 2019 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vô chấp và xả bỏ

 
Chào các bạn,

Đa số tín đồ Phật giáo không hiểu vô chấp và luôn tưởng vô chấp là xả bỏ, và ý niệm xả bỏ nghĩa là điều gì không tốt, tiêu cực, làm mình căng hay tức giận hay lo lắng… thì đừng ôm vào đầu, xả bỏ đi.

Nhưng đây không đủ là Phật pháp. Có thể nói là 1/10 của Phật pháp mà thôi. Đúng ra, đây là tâm lý phổ thông – bất kì nhà tâm lý học nào, hay thầy tư duy tích cực hạng bét nào, hay bất cứ bạn nào viết trên Internet, cũng đều nói được như thế: “Ôi, mấy cái chuyện không quan trọng đó mà, ôm vào đầu làm chi cho mệt, gạt nó ra ngoài đi cho khỏe.” Đây là tâm lý phổ thông, không thật sự là Phật pháp. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 16, 2019 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | 1 phản hồi

Trái tim bầy đàn

 
Chào các bạn

Tĩnh lặng là yếu tố chính cho một đời sống dịu dàng và an lạc. Chỉ cần ra đường đứng một lúc thì chúng ta sẽ thấy có người cãi nhau, gây gổ, đánh nhau, lẩm bẩm chửi thề, hay mặt mũi nhăn nhó rất căng… thì tự nhiên ta hiểu được tĩnh lặng quan trọng cho đời sống này thế nào. Chỉ một điều duy nhất “Tôi không muốn cãi nhau, đánh nhau, nhăn nhó căng… như mấy người kia” cũng đủ cho ta động lực đi tìm tĩnh lặng.

Tuy nhiên, có lẽ tìm hiểu nguyên lý của tĩnh lặng sẽ dễ hơn nếu chúng ta nhìn sự thất bại của những người tìm tĩnh lặng mà không được. Nhìn các thiền sư, thiền sinh, các guru, các vị viết sách thiền, các tăng ni, các tu sĩ mọi giáo phái, tín đồ của mọi giáo phái, thiếu tĩnh lặng – tức là đầy tham sân si, ngã mạn, phán đoán – dù rằng rất nhiều người bỏ cả đời học đủ mọi loại kinh sách, mọi pháp môn, mọi thần học, thì đương nhiên ta sẽ có câu hỏi: “Tại sao mọi người này đi tìm tĩnh lặng mà không được?” Tiếp tục đọc

Tháng Ba 13, 2019 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 5 phản hồi

Mùa nào cũng đẹp, người nào cũng đẹp

 
Chào các bạn,

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, có lẽ chúng ta đều đồng ý là mỗi mùa có một nét đẹp riêng. Chẳng thể nói mùa nào đẹp hơn mùa nào. Xuân thì bừng sức sống; hạ thì nắng, cây xanh, phượng đỏ, và biển; thu thì sắc màu mờ sương lãng mạn, đông thì lặng lẽ, giá lạnh, áo len và khăn quàng khoe sắc.

Người ta cũng vậy các bạn. Chúng ta có khác nhau thì cũng chỉ như các mùa. Mỗi người có một cá tính riêng, nhưng mọi người đều đẹp ngang nhau, nếu chúng ta có tâm bình đẳng để nhìn. Xã hội tạo tiêu chuẩn đẹp xấu để ta phân biệt – như là chân dài, eo thon, hay nói chuyện có duyên hoặc vô duyên, hay người thông minh hay kém thông minh… Và chúng ta vô tình làm nô lệ cho những chuấn giá trị phần lớn là do Hollywood và các công ty điện ảnh, kịch nghệ và hàng thời trang định ra. Hoặc có thể là do các tổ chức chính trị hoặc tôn giáo định ra. Những chuẩn này nhằm phân biệt người này và người kia, nghĩa là ngược với tâm phân biệt của thánh nhân. Tiếp tục đọc

Tháng Ba 6, 2019 Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | 2 phản hồi