TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Có không, không có

Chào các bạn,

Có hai câu kinh có lẽ mỗi bạn nên thuộc lòng để nhớ, vì hai câu đó gói ghém chân lý lớn nhất của đời sống con người. Đó là hai câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh:

Quán-tự-tại Bồ-tát hành thâm Bát-Nhã Ba-la-ma-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách

Nghĩa là:

Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Thấy rõ mình là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn

Tiếng Anh là:

When Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing the profound prajna paramita, he illuminated the five skandhas and saw that they are all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 28, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khi ta nổi giận

 

Chào các bạn,

Vấn đề không phải là khi ta yêu. Khi yêu, mọi chúng ta đều là thiên thần. Vấn đề là khi ta nổi giận. Khi nổi giận ta thường thành ác quỷ và đó là vấn đề. Vì thế phải “Làm thế nào để không nổi giận?” Hay, “nếu nổi giận thì làm thế nào để kiểm soát cơn giận của mình để mình vẫn bình tâm và hành xử như thiên thần?” Tiếp tục đọc

Tháng Tư 23, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận

Hãy có trái tim Bồ tát

 

Chào các bạn,

Những ngày này yên ắng ở nhà và cả thế giới lo âu, là lúc thuận tiện nhất để bạn luyện tập tâm Bồ tát.

Bồ tát là gì?

Bồ tát là phiên âm của Bodhisattva – chúng sinh hữu tình đã giác ngộ. Nhiều kinh sách tiếng Việt gọi là Người tỉnh thức.

Khi người “khởi tâm Bồ đề” tức là phát nguyện tự độ mình (đưa mình qua bờ) và độ mọi chúng sinh, thì người tức thì là Bồ tát. Người ta gọi đó là Bồ tát phàm phu, khác với Bồ tát hiền thánh. Mình thì gọi là Bồ tát tập sự, khác với Bồ tát tròn đầy. (Phật là thành đạt viên mãn đã độ mình và độ mọi chúng sinh xong). Tiếp tục đọc

Tháng Tư 2, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , | 6 phản hồi

Tứ bất kiến

 
Chào các bạn,

Tứ Bất Kiến (the four invisibles) là bốn điều không thể “thấy” được – “thấy” đây là thấy cả bằng mắt hay bằng trí.

1) Cá không thể thấy nước (water is invisible to fish).

2) Người không thấy không khí hay gió (air or wind is invisible to human).

3) Kẻ mê muội mờ mịt không thể thấy được thực chất của vạn pháp (the nature of things are invisible to the deluded).

4) Người giác ngộ không thể thấy được “Không” – vì tâm của người ấy và bản chất của Không đã là một (và vượt ra ngoài ý niệm). (Void is invisible to the enlightened, for his/her heart and the nature of Void are one (and surpass the realm of conception or thought) Tiếp tục đọc

Tháng Ba 26, 2020 Posted by | Buddhism, Inspiration, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thản nhiên với “tội”

Ảnh: Qua cầu – tranh Hakuin

Chào các bạn,

Có một câu chuyện mình thường nghĩ tới, và ảnh hưởng lớn đến đời sống mình những năm sau này, đó là truyện Thiền “Vậy À”, nói đến thiền sư Hakuin. Với các bạn chưa rành truyện này, mình có đây:

Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 19, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Cầu bất đắc

Chào các bạn,

Cầu bất đắc là muốn mà không được: muốn người yêu mà người yêu bỏ, muốn giàu mà vẫn chưa giàu đủ, muốn địa vị mà chưa tới được địa vị mình nhắm, muốn kinh doanh lớn mà bị sập tiệm, muốn xe hơi xịn mà chưa có… Nhà Phật nói: “Cầu bất đắc khổ” Muốn mà không được thì khổ.

Nhưng chúng ta muốn rất nhiều thứ, và có lẽ là cần muốn nhiều thứ: Muốn học giỏi và đỗ đạt cao, muốn có công việc tốt, muốn có người yêu, muốn có tiền bạc thong thả, và hàng tá điều muốn khác. Và những điều muốn đó khuyến khích ta học hành làm việc chăm chỉ hơn. Phần lớn những điều muốn đó có ích cho đời – bản thân ta khá hơn, sản xuất cao hơn, làm việc tốt hơn cho nền kinh tế, và như thế là tốt hơn cho cả nước và mọi người. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 28, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | %(count) bình luận

Không có từ tâm – Tại sao?

 
Chào các bạn,

Tiếng Mỹ có cụm từ “to contemplate your navel” (suy ngẫm rốn của bạn) hay “navel gazing” (nhìn rốn), hay một từ có vẻ khoa học hơn, omphaloskepsis, có nghĩa là “nhìn rốn suy tư” – omphalo là chữ Hy Lạp có nghĩa là rốn, skepsis nghĩa là nhìn, quan sát, phản ánh. Các cụm từ này để chỉ hình ảnh ngồi Thiền, và có nghĩa diễu cợt là ngồi nhìn rốn, tư duy về rốn thì chỉ thấy rốn.

Dù đã có nhiều người Tây phương ngồi Thiền, đa số người Tây phương vẫn cho đó là hành vi tốn thời giờ vô ích. Trong thời kỳ quân đội Miến Điện cai trị độc tài, chẳng hạn, nhiều bài bình luận trên báo chí Tây phương nói về các sư trong hệ thống Phật giáo Miến Điện như những người chỉ biết ngồi nhìn rốn trong Chùa và vô cảm với dân chúng bị đàn áp bên ngoài. Tiếp tục đọc

Tháng Hai 5, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | 4 phản hồi

Tâm thanh tịnh và các từ tương đương

 
Chào các bạn,

Trong bài này mình sẽ đi qua một loạt từ khác nhau trong Phật triết, nhưng có cùng một ý nghĩa như tâm thanh tịnh, để chúng ta không còn rối rắm khi đọc kinh sách Phật.

Các từ dưới đây chỉ là một số từ thường xuyên gặp trong kinh sách, và mỗi nghĩa ở đây cho một chữ cũng chỉ là một nghĩa trong số nhiều nghĩa khác nhau của chữ đó, khác nhau chút ít về kỹ thuật tùy theo câu nói. Để biết mỗi từ rõ ràng, cách hay nhất là tra tự điển Phật học.

– Tâm

Tâm là từ rất chung chung, thường đứng trước vài từ khác, như tâm thanh tịnh, tâm tĩnh lặng, tâm Phật… Cho nên chúng ta nên nói qua từ “tâm” trước mọi từ khác. Tiếp tục đọc

Tháng Một 18, 2018 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phât tính và chúng ta

 
Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao chúng ta cảm thấy khó sống với Phật tính của ta không?

Tại vì, chúng ta không được dạy sống như thế từ nhỏ. Từ nhỏ và lớn lên, dần dần, chúng ta được học, qua tác phong của người lớn, tranh giành, hơn thua, gian dối, ganh tị, ghen ghét, tham lam, sân hận, kiêu căng… Còn Phật tính thì mấy người nghĩ tới? Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 27, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận

Tập trung

 
Chào các bạn

Sau nhiều năm quan sát đời sống, mình đi đến một kết luận rất chắc chắn là: Con người lạc lối vì thiếu tập trung. Con người ở đây là loài người, quốc gia, xã hội, và mỗi cá nhân chúng ta.

Thực sự là điều gì cũng khá dễ trên đời. Một việc chỉ thành khó khi ta không tập trung vào nó, mà để đầu óc chạy lang bang khắp chốn.

Năng lực không tập trung được, chạy tản mạn, thì ta không có sức. Giản dị thế. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 21, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiên đàng và địa ngục

 
Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã biết truyện Thiền Cửa thiên đàng:

Một chiến binh tên Nobushige đến gặp Hakuin, và hỏi: “Có thiên đàng và địa ngục không?”

“Anh là ai?” Hakuin hỏi.

“Tôi là một hiệp sĩ đạo,” người chiến binh trả lời. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 18, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bồ Tát hạnh

image

Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh.

BỒ TÁT HẠNH
(Bodhicaryàvatàra)
Santideva (Bình Thiên)

Thích Trí Siêu dịch

 Kính dâng sách này lên
Hòa Thượng Bổn Sư thượng Huyền hạ Vi
và Lama Guendune Rinpoché

MỤC LỤC

Lời tựa
Tiểu sử Tôn Giả Santideva

[01] Xưng Tán Bồ Ðề Tâm
[02] Sám Hối
[03] Phát Bồ Ðề Tâm
[04] Thực Hành Bồ Ðề Tâm
[05] Giữ gìn tâm ý
[06] Nhẫn nhục
[07] Tinh tấn
[08] Thiền định
[09] Trí Huệ
[10] Hồi hướng công đức

-ooOoo-

Lời Tựa

Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo Phật giáo Ðại Thừa thì mục đích chính là phải cầu thành Phật.

A La Hán cũng giác ngộ giải thoát, Bích Chi Phật cũng giác ngộ giải thoát, chư Tổ Thiền cũng giác ngộ giải thoát, nhưng các Ngài vẫn chưa phải là Phật. Nhưng tại sao lại phải cầu thành Phật chứ? Ðược giác ngộ giải thoát chưa đủ sao? Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 11, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Tâm linh và không tâm linh

 
Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đọc mình thường thì đã hiểu khá rõ ràng điều gì là tâm linh, điều gì là không tâm linh. Nhưng mình cũng muốn thỉnh thoảng nhắc lại để mọi người cùng rõ.

Tâm linh là trái tim linh thiêng của mỗi người chúng ta. Tâm là trái tim. Linh là linh thiêng. Trái tim linh thiêng là nơi sâu thẳm nhất của trái tim ta, ở đó ta sống với cách sống cao nhất, như cách sống của thánh nhân, của Bồ tát. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 9, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ứng xử với nghiệp duyên

 
Chào các bạn,

Các từ nghiệp duyên, nhân duyên, nhân quả hầu như có một ý nghĩa rất giống nhau, chỉ khác nhau về chữ hơn là về ý.

Duyên, tiếng anh là conditions (điều kiện), những điều kiện ta sống trong quá khứ, chẳng hạn (gia cảnh giàu nghèo, học trường nào, có anh chị em không, bố mẹ làm nghề gì, nơi ta ở giàu hay nghèo, thời thế chiến tranh hay hòa bình, bão lụt thường không, ta siêng học hay ham chơi…), những điều kiện sống (conditions) này trong quá khứ tạo ra ta ngày nay và những chuyện xảy ra cho ta ngày nay (như ta là bác sĩ hay là ăn cướp). Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 7, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý nghĩa hành động của ta

 
Chào các bạn,

Mỗi khi ta làm một điều gì, như là cho người hành khất một ít tiền, dạy không công cho một nhóm trẻ em đường phố, điều ta làm có ý nghĩa gì? Trong bài này chúng ta sẽ nhìn ý nghĩa của các hành động của chúng ta từ góc cạnh của chính ta.

Kinh Pháp Cú mở đầu: “Tâm làm chủ, tâm tạo.” Nghĩa là tâm ta làm chủ mọi hành động của ta, tạo ra mọi tư duy và hành động của ta.

Vậy đối với chính ta, người làm ra hành động, chỉ ta là thực sự hiểu tâm ta, cho nên chỉ ta hiểu được hành động đó có ý nghĩa gì. Và vì mức độ tĩnh lặng (cũng như trí tuệ tâm linh) của chúng ta khác nhau, nên ý nghĩa của cùng một hành động xem là như nhau lại có thể rất khác nhau, tùy theo ai làm hành động đó. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Một 7, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Video PPS, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?