TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Không tôi

 
Chào các bạn,

Có lẽ khái niệm khó nắm nhất của nhà Phật là vô ngã (không tôi). Khó đến nỗi hiểu được thật rõ thì đạt ngộ: Khi Bồ tát Quán-âm Tự-Tại thực hành trí tuệ bát nhã thâm sâu, thấy được “tôi” (ngũ uẩn) là không, ngài liền vượt qua mọi khổ nạn (Bát Nhã Tâm Kinh).

Thực hành vô ngã không dễ. Nhưng một cách thực hành có lẽ dễ hiểu nhất là: tâm mình phản ứng lại với mỗi sự việc như là mình không hiện diện, không có mặt, không hiện hữu. Nghĩa là: tâm chẳng có phản ứng gì cả, vì tâm không cảm thấy có xúc tác. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Mười 14, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luyện tâm tự do

 
Chào các bạn,

Có lẽ điều nhiều người hiểu sai nhất, có lẽ đến hơn 99,99% số người trên thế giới hiểu sai, là họ cho rằng luyện tâm là một hệ thống kỷ luật để luyện tâm ta có kỷ luật, suy nghĩ đúng khuôn phép, một là một, hai là hai, không sai chạy. Có nghĩa là, người luyện tâm đến mức cao thì tư duy kỷ luật như một đường đúng duy nhất xuyên qua một mê cung.

Điều này thì đúng được 10% là cao. Luyện tâm thì tư duy đúng đường, nhưng đường đó không phải là một con đường hẹp đi qua một mê cung, mà là con đường tự do của một cánh chim bay khắp bầu trời. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 6, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mặt trời trong tim

 
Chào các bạn,

Trong trái tim ta có mặt trời. Người ta có thể gọi mặt trời đó bằng nhiều cách khác nhau tùy theo văn hóa: Phật tính, Thượng đế… nhưng điều nhiều người đồng ý là có một nguồn sáng vĩ đại trong trái tim người. Nắm được nguồn sáng đó là ta nắm chân lý.

Đương nhiên là nếu nguồn sáng đó trong tim bạn, chỉ bạn có thể nắm nó. Vậy việc đầu tiên bạn luôn cần nhớ là con đường phát triển đời sống tâm linh của bạn là do bạn làm chủ. Chẳng có thầy bà nào làm chủ được trái tim bạn hay giúp bạn nắm được nguồn sáng của bạn. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 6, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mục đích cuối cùng

 
Chào các bạn,

Mục đích cuối cùng của luyện tâm là cách ta tư duy và sống với mọi người. Đó là điều chúng ta luôn luôn nói, và các bậc thầy lớn đều tập trung, đó là Yêu thương tất cả loài người, một chiều, vô điều kiện.

– Chúng ta yêu Chúa là để yêu người.
– Chúng ta thành Bồ tát là để từ tâm và cứu độ mọi người.

Nếu chúng ta nói đến đạt Thiền, đạt ngộ, có Chúa, mà ta không có tình yêu bao la đó cho con người thì một là ta nói dối, hai là ta ngớ ngẩn. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 4, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | %(count) bình luận

Calmness – Tĩnh lặng

Bản tiếng Việt bên dưới

Calmness

Dear Brothers and Sisters,

What are we talking about when we say “a calm mind”?

It is a mind that is at peace with itself and with the entire universe.

If you are calm about one thing and upset, angry, depressed… about another thing, that is not a calm mind. Or if you’re calm this minute, upset the next minute, then it is not a calm mind. Tiếp tục đọc

Tháng Chín 29, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Non-Attachment – Vô chấp


 

Bản tiếng Việt bên dưới

Non-Attachment

Dear Brothers and Siters,

It seems easy enough to understand what non-attachment means. It means we do not attach ourselves to anything. This seemingly simple idea in theory, however, is difficult in practice, because we human have the habit of attaching to many things in life – name, fame, wealth, position, power, moral rules, church rules, pleasure… Tiếp tục đọc

Tháng Chín 28, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Video PPS, Văn Hóa, Zen | , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Prajñāpāramita-hṛdayam Sūtra – The Heart Sutra – Bát Nhã Tâm Kinh

Nghe nhạc tụng Bát Nhã Tâm Kinh >>

The Heart Sutra is one of the best known, most chanted, of all sutras. It exists in a longer and a shorter form – the calligraphy here is of the shorter version. There are a number of standard commentaries on this sutra, which look at it from a variety of traditional view points. Versions are known in most of the important languages of Mahāyāna Buddhism.

Here is my Siddhaṃ calligraphy of the Sanskrit (following Edward Conze’s Sanskrit edition as it appears in his book Buddhist Wisdom Books). See also my separate page for the Heart Sūtra mantra


Tiếp tục đọc

Tháng Chín 26, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhất tâm bất loạn – Thiền hít thở

TĐH: Hôm qua mình viết bài tiếng Anh, One Mind Undisturbed – Breathing meditation, có một số bạn không theo dõi được rõ ràng, nên hôm nay mình dịch sang tiếng Việt.

 

Hôm nay mình cũng thêm vào khúc cuối bài, một vài điểm quan trọng đã được thảo luận trong comments của bài tiếng Anh.

Chào các bạn,

Cách luyện tâm nền tảng nhất là giữ tâm tĩnh lặng, nghĩa là không nhảy lung tung với đủ mọi thứ kích thích như khỉ. Tâm không được luyện tập dễ bị đẩy, húc, kéo và kích động bởi hầu như bất kì điều gì – tin xấu, tin tốt, lời khen, lời xúc phạm, sợ hãi, băn khoăn, lo lắng…

Bát phong (tám gió) của cuộc đời thường trực tấn công tâm ta. Bát phong đến trong bốn cặp: Lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc (thịnh suy, nhục vinh, khen chê, khổ vui). Tiếp tục đọc

Tháng Chín 25, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 4 phản hồi

One mind undisturbed – Breathing meditation


Last update: 18:28 25/9/2017

Vietnamese version here

Dear Brothers and Sisters,

The most fundamental technique in training the mind is to keep the mind still,[*] meaning not jumping around with all kinds of stimuli like a monkey. The untrained mind is easily pushed, shoved, pulled, and excited by almost anything – bad news, good news, compliment, offensive remark, fear, anxiety, worry… Tiếp tục đọc

Tháng Chín 24, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Niêm hoa vi tiếu

 
Chào các bạn,

Niêm hoa vi tiếu là cầm hoa mỉm cười, nói đến truyện Đức Phật trên núi Linh Thiếu cầm bông hoa đưa lên, đại chúng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, duy chỉ có đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp mỉm cười. Đức Phật liền nói: “Ta có chính pháp vô thượng trao cho Ma-ha Ca-diếp. Ca-diếp là chỗ nương tựa lớn cho các thầy tì kheo, cũng như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh.” (Kinh Niết Bàn). Tiếp tục đọc

Tháng Tám 17, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tự lãnh đạo

 
Chào các bạn,

Nếu có một lãnh đạo xuất chúng tài ba, và có một nhóm người đi theo lãnh đạo đó, thì tự khắc sẽ có một đội ngũ cán bộ xuất hiện để lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn, dẫn đường… làm bố làm mẹ của quần chúng, dù chúng ta gọi đội ngũ cán bộ đó tên gì – đảng, tổ chức, giáo hội, tăng đoàn…

Hàng ngũ cán bộ trong mọi tổ chức của loài người, vì bản tính tham sân si của con người, luôn tự tổ chức thành những thành trì quyền lực kiên cố, bảo vệ quyền lực muôn đời của hàng ngũ cán bộ, và do đó thường trở thành kiêu căng, độc tài, dốt nát, tham sân si… nhưng luôn luôn là hàng ngũ đứng giữa, ngăn cản quần chúng tiếp xúc với quyền lực thật sự. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 29, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời thịnh pháp

 
Chào các bạn,

Đời sống tâm linh thường khó khăn, có vẻ dành riêng cho người thượng căn, chỉ vì đó là đời sống quá trái ngược với thói quen và tham sân si của con người. Khó vì lạ, hơn là khó vì chông gai. Lại nữa, đối với người hạ căn thì cực kì dễ bị lạc, một triệu người đi thì hết 999.999 người bị lạc, vì cứ bị thói quen tham sân si dẫn đường. Đó chính là lý do đưa đến thời mạt pháp. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 29, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa | , , , , , | %(count) bình luận

Nhất nguyên của Phật

 
Chào các bạn,

Trong tiến trình luyện tâm, chúng ta có nhiều nấc thang để luyện tập. Đai trắng thì học bài đai trắng, đai đen thì học bài đai đen.

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy đai trắng vẫn là học đối đãi, nhưng là đối đãi của thánh nhân. Thay vì người ta đánh mình, mình đánh lại, thì người ta đánh mình, mình tha thứ và cầu nguyện cho người ta. Đó cũng là phản ứng, nhưng là phản ứng thánh thiện, thay vì phản ứng cùng loại tham sân si như phàm phu. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 25, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhẫn và không nhẫn, tha và không tha

 
Chào các bạn,

Chúng ta được dạy nên nhẫn nhục, chịu đựng khi gặp thử thách, buồn phiền, bất công, áp bức… Và chúng ta cũng được dạy hãy tha thứ khi người xâm phạm, ức hiếp, bách hại ta…

Những điều này mọi người đều được dạy, và có lẽ có một số người cố gắng học tử tế. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 24, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , | 2 phản hồi

Tập trung trong luyện tâm

 
Chào các bạn,

Mình nhắc đến từ tập trung có lẽ cũng đến cả ngàn lần rồi, và có lẽ là sẽ tiếp tục nhắc đến nhiều ngàn lần nữa. Trong tiến tình luyện tâm và dạy luyện tâm, mình luôn có câu hỏi thường trực: (1) Làm thế nào để luyện tâm dễ nhất mà hiệu quả nhất, và (2) Lý do đại đa số người xưa nay thất bại trong luyện tâm là gì? Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 2, 2017 Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?